Κλείνουν οι τράπεζες – Τι θα ισχύσει με τις συντάξεις

Η καταβολή των συντάξεων αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους κάθε μήνα. Ωστόσο, στις 24 Ιουνίου οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές λόγω του Αγίου Πνεύματος.

Κλείνουν οι τράπεζες - Τι θα ισχύσει με τις συντάξεις

Όπως είναι γνωστό άλλωστε οι αργίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, και απαιτούν αλλαγές στις διαδικασίες καταβολής από τα αρμόδια φορεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από τον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου 2024 θα υποστεί κάποιες αλλαγές λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος στις 24 Ιουνίου. Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή από την Παρασκευή 21 Ιουνίου, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω της αργίας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων σε δύο δόσεις, οι κύριες συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 20 Ιουνίου, ενώ οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν ύστερα από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ, όπου λήφθηκαν οι τελικές αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων Ιουλίου.

Οι συντάξεις Ιουλίου

Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ λόγω της αργίας της 24ης Ιουνίου καταβάλλει προσπάθεια ώστε οι συντάξεις Ιουλίου των μη μισθωτών να μπουν στους λογαριασμούς από την Παρασκευή το απόγευμα. Κανονικά η καταβολή θα γίνει 25 Ιουνίου 2024 απλώς θα μπουν νωρίτερα στους λογαριασμούς.

Με βάση το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων σε δύο δόσεις:

– Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών και οι επικουρικές- ΜΟΝΟ-συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

– κάθε προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

Επομένως η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου θα γίνει ως εξής:

– Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

– Την Πέμπτη 27 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.