Κοινωνικός τουρισμός 2024: Βγαίνουν τα αποτελέσματα – Η ημερομηνία

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων βρίσκονται όλοι όσοι έκαναν αίτηση στον κοινωνικό τουρισμό 2024.

Κοινωνικός τουρισμός 2024: Βγαίνουν τα αποτελέσματα - Η ημερομηνία

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες το στάδιο των αιτήσεων και τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα.

Να θυμίσουμε ότι από όσους έκαναν αίτηση, μόνο μια μερίδα θα πάρει τελικά τα προνόμια του κοινωνικού τουρισμού.

Πότε αναμένεται να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα με τους φετινούς δικαιούχους;

Η ημερομηνία των αποτελεσμάτων

Όπως προκύπτει, για το 2023 οι αιτήσεις έκλεισαν στις 11 Ιουνίου και οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους δημοσιεύτηκαν από τη ΔΥΠΑ στις 23 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει πως, και φέτος, θα πρέπει να περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα το πρώτο κύμα των αποτελεσμάτων.

Έπειτα, μία μέρα μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις και, τέλος, τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, λίγο πριν ξεκινήσουν να ισχύουν οι επιταγές διακοπών.

Συνολικά στον φετινό Κοινωνικό Τουρισμό θα μοιραστούν 300.000 επιταγές.

Που θα δείτε τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2024

Οι δικαιούχοι βγαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μόλις ανακοινωθούν. Θα μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος, ανάλογα με τους 4 τελευταίους αριθμούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ σας.

Πιο αναλυτικά, όταν δημοσιευτούν οι πίνακες θα μπαίνετε ΕΔΩ και θα οδηγήστε στη σχετική σελίδα αυτόματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάτε στο τέλος της σελίδας και να ανοίξετε ένα από τα παρακάτω αρχεία:

  • Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων
  • Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων
  • Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελούμενων Μελών
  • Προσωρινός Πίνακας μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω Μοριοδότησης

Στο προσωρινό Μητρώο θα αναγράφονται:

  • Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ).
  • Tα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις ΑμεΑ), η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.
  • Tα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ).
  • H ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

Έτσι θα υποβάλετε ένσταση στα προσωρινά αποτελέσματα

Αφού αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Συνήθως οι δικαιούχοι έχουν στη διάθεσή τους δύο ή τρεις μέρες για ενστάσεις.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:

  • αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και
  • να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.