Μέχρι πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Δείτε μέχρι πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023.

Μέχρι πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ιδιωτικό τομέα θα ήθελαν να ενημερωθούν για όλες τις πληροφορίες που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων 2023.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα ήθελαν να μάθουν συγκεκριμένα πράγματα για το Δώρο Χριστουγέννων 2023. Αναλυτικά για το πότε μπαίνει και το πως αυτό υπολογίζεται.

Τέλος, να σημείωσουμε πως τα χρήματα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες και να αγοραστούν δώρα για συγγενείς και φίλους.

Δείτε μέχρι πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023 – Όλες οι λεπτομέρειες

Για το Δώρο Χριστουγέννων, το «πότε μπαίνει» και το «πώς υπολογίζεται», ενδιαφέρονται να μάθουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Τα χρήματα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες και να αγοραστούν δώρα για συγγενείς και φίλους. Μετά την πληρωμή από τη ΔΥΠΑ του Δώρου Χριστουγέννων ΟΑΕΔ, σειρά παίρνει ο ιδιωτικός τομέας.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε είδος του δώρου στους δικαιούχους, παρά μόνο σε μετρητά, όπως επίσης είναι παράνομη οποιαδήποτε αξίωση του εργοδότη για επιστροφή των χρημάτων από τον εργαζόμενο μετά την καταβολή.

Σημειώνεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Περιλαμβάνονται επίσης και στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (άρθρα 135-142, 213 ΠΔ 80/2022).

Μέχρι πότε μπορεί να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2023 στον ιδιωτικό τομέα

Το Δώρο Χριστουγέννων μπορεί να μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι εργοδότες που φροντίζουν τα χρήματα να καταβάλλονται νωρίτερα στους εργαζόμενους της επιχείρησης, κυρίως την περίοδο μεταξύ 11 και 18 Δεκεμβρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ) έχει δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικό οδηγό για το Δώρο Χριστουγέννων, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα, όπως «πώς υπολογίζεται», «μέχρι πότε καταβάλλεται» και «τι ισχύει με τις άδειες και την απουσία λόγω ασθένειας». Επίσης, δίνει διευκρινίσεις για τις διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό του ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα (ωρομίσθιο, ημερομίσθιο κ.λπ.).

Υπολογισμός για το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι η χρονική περίοδος που ενδιαφέρει είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το Δώρο Χριστουγέννων συνδέεται με τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο).

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, εντάσσεται επίσης και το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων υπάρχει διαθέσιμη online εφαρμογή υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί με λίγα κλικ να μάθει πόσα χρήματα θα πάρει.