Μεγάλη Παρασκευή: Είναι αργία ή ημιαργία – Τι ισχύει τελικά;

Είναι σημαντικό για τους εργαζομένους και τους εργοδότες να γνωρίζουν τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη Μεγάλη Παρασκευή, ώστε να τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις και να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα. Η ενημέρωση και η τήρηση των διατάξεων είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η νόμιμη και ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μεγάλη Παρασκευή: Είναι αργία ή ημιαργία - Τι ισχύει τελικά;

Κατανοητό είναι ότι η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ημέρα με ιδιαίτερες ρυθμίσεις όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και την απασχόληση των εργαζομένων. Οι διατάξεις του νόμου και οι συμβάσεις εργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας.

Η Μεγάλη Παρασκευή, μια από τις κορυφαίες ημέρες του Πάσχα, διαφοροποιείται ως προς το καθεστώς της απασχόλησης ανάλογα με τον τομέα εργασίας:

Δημόσιος Τομέας και Καταστήματα: Σύμφωνα με τον νόμο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, με απαγόρευση λειτουργίας έως τις 13:00.
Ιδιωτικός Τομέας: Οι κανόνες διαφέρουν. Ενώ δεν είναι υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, η αργία ή η ημιαργία μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης ή άλλες επιχειρησιακές πρακτικές και έθιμα.
Ως εκ τούτου, εν μέσω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πρέπει να ενημερωθούν για τους κανονισμούς και τις πρακτικές που ισχύουν στον τομέα τους για τη Μεγάλη Παρασκευή και τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα.

Για την Κυριακή του Πάσχα, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της Κυριακής ως αργίας, με απαγόρευση απασχόλησης των εργαζομένων. Αν όμως κάποιοι εργαζόμενοι απασχοληθούν, δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή ρεπό.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία για όλες τις επιχειρήσεις, με τους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα να λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή ή αναπληρωματική ανάπαυση.

Οι επίσημες αργίες και η αμοιβή τους

Το Μεγάλο Σάββατο (23-04-2022) είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Για την Κυριακή του Πάσχα (24-04-2022) ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

  1. αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  2. αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  3. αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.

Η Δευτέρα του Πάσχα (25-04-2022) είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα δικαιούνται:

  1. αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  2. στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
  3. αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  4. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Η μεταφορά της Πρωτομαγιάς

Η λογική πίσω από τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή διατάραξης της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό επιτρέπει στους εργαζομένους να απολαύσουν την αργία χωρίς να επηρεάζονται σημαντικά οι εργασιακές δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη συνήθη λειτουργία τους.

Αυτή η απόφαση αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων και των κοινωνικών φορέων προκειμένου να εξισορροπηθούν οι ανάγκες της αγοράς και οι εργασιακές δικαιοσύνες. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να συμβάλει στην ομαλή ροή της οικονομίας και στην ευημερία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η κυβέρνηση τιμά την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς και τους εργαζόμενους. Οι πολιτικές μας το επιβεβαιώνουν. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 310 χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες βγήκαν από το φάσμα της ανεργίας και σήμερα εργάζονται. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 20%, ενώ, από τις αρχές Απριλίου, θα αυξηθεί περαιτέρω. Αντίστοιχη ήταν και η άνοδος του μέσου μισθού. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των μισθών των εργαζομένων αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής μας».