Μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΣΑ, ΤτΕ και Εθνικό Τυπογραφείο

Οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο τρέχουν αυτή την περίοδο.

Μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΣΑ, ΤτΕ και Εθνικό Τυπογραφείο

Στην Ελλάδα, οι προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο συνεχίζονται δυναμικά το 2024. Οι θέσεις αφορούν διάφορους φορείς και ειδικότητες, προσφέροντας ευκαιρίες σε υποψηφίους με διαφορετικά προσόντα και εκπαιδευτικά επίπεδα. Οι πιο πρόσφατες προκηρύξεις περιλαμβάνουν θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Εθνικό Τυπογραφείο και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024

Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ έχει ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2024, η οποία αφορά 59 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Λάρισα, η Μεσσηνία και η Ρόδος. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Τεχνολογικής (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και να κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας.

Προκηρύξεις ΟΑΣΑ

Ο ΟΑΣΑ έχει εκδώσει δύο προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Η πρώτη αφορά απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και λυκείων για θέσεις όπως οικονομολόγοι, απόφοιτοι πληροφορικής, διοικητικοί υπάλληλοι, λογιστές και μηχανικοί. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποίηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας.

Η δεύτερη προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), για θέσεις διοικητικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εδώ ζητούνται απόφοιτοι λυκείου ή ΔΕ με εμπειρία και οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να κατέχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Συμβουλές για Υποψήφιους

Για να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Αν δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις σε αγγλική γλώσσα και χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις πιστοποιήσεις μέσω εκπαιδευτικών οργανισμών που προσφέρουν τα κατάλληλα προγράμματα.

Πρόσθετες Προκηρύξεις

Το 2024 αναμένεται να ανοίξουν πάνω από 12.000 θέσεις στο δημόσιο, περιλαμβάνοντας ποικίλες ειδικότητες και κατηγορίες. Για παράδειγμα, θα εκδοθούν προκηρύξεις για θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία και σε άλλους κρίσιμους φορείς του Δημοσίου​.

Οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ είναι μια σημαντική ευκαιρία για πολλούς να ενταχθούν στο δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα για να αποφύγουν τυχόν προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αιτήσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των οργανισμών αυτών ή την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.