Νέα πληρωμή Fuel pass χωρίς αίτηση – Ποιος είναι ο λόγος, οι δικαιούχοι

Ανακοινώθηκε κι επίσημα νέα πληρωμή Fuel Pass, η οποία για να γίνει δε θέλει αίτηση. Δείτε παρακάτω τον λόγο και τους δικαιούχους.

Νέα πληρωμή Fuel pass χωρίς αίτηση - Ποιος είναι ο λόγος, οι δικαιούχοι

Ανακοινώθηκε κι επίσημα νέα πληρωμή Fuel Pass, η οποία για να πραγματοποιηθεί δε θέλει αίτηση. Δείτε παρακάτω τον λόγο και τους δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα, μερικοί δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 1» δεν είχαν λάβει τα λεφτά που τους αναλογούν για καύσιμα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στον Συνήγορο του Πολίτη κι ακόμα εκκρεμεί ακόμη η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ενώ τα σχετικά έγγραφα του ΣτΠ δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Ανακοινώθηκε νέα πληρωμή Fuel Pass – Όλες οι λεπτομέρειες

Δικαιούχοι του πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 1», δεν έχουν λάβει ακόμα τα χρήματα από την που τους αναλογούν για καύσιμα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022, παρότι στη συνέχεια οι ίδιοι έλαβαν την επιδότηση για τη χρονική περίοδο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022 «fuel pass 2».

Οι δικαιούχοι προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη, εντούτοις, εκκρεμεί ακόμη η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ενώ τα σχετικά έγγραφα του ΣτΠ δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης μέχρι σήμερα, από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣτΠ:
Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών ιδιοκτητών μοτοσυκλετών μοτοποδήλατων με κινητήρα έως 50 κυβικά εκατοστά, σχετικά με την αδυναμία λήψης

της οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022 (Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 1»).

Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν επειδή ουδέποτε εισέπραξαν την προβλεπόμενη ενίσχυση, παρόλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναφορών, το δίκυκλο που έχουν στην κατοχή τους είναι σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Κατά την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης έλαβαν την ενημέρωση ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, επειδή δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφο που απέστειλε από κοινού στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ζήτησε την διευθέτηση του προβλήματος ώστε οι δικαιούχοι να τύχουν της αναδρομικής εφαρμογής των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 81 του ν. 4916/2022.

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ πληροφόρησε την Αρχή ότι τα στοιχεία των μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων με κινητήρα έως 50 κυβικά εκατοστά δεν εντάσσονται στη Βάση Δεδομένων Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, απ΄ όπου ενημερώνεται το πληροφορικό σύστημα οχημάτων της ΑΑΔΕ, αλλά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Αστυνομικών Αρχών, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης και άντλησης στοιχείων για τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ 4105/30-7-2022, B΄ 4091) που αφορά την χρονική περίοδο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022,

καταβλήθηκαν στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022 (Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 2»).

Εντούτοις, εκκρεμεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022 για το Πρόγραμμα «fuel pass 1», την οποία ακόμα δεν έχουν

λάβει οι δικαιούχοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ενώ τα σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης μέχρι σήμερα.