Νέες αλλαγές στο Airbnb – Τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση

Περισσότερες τροποποιήσεις στα Airbnb είναι πιθανό να φέρει η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Νέες αλλαγές στο Airbnb - Τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση

Μπορεί ήδη να έχουν γίνει αλλαγές στο Airbnb, αλλά η κυβέρνηση θέλει να το πάει ένα βήμα παρακάτω.

Θέλει να φέρει και άλλα μέτρα που θα βάλουν και άλλους περιορισμούς σε όσους ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Ποιες προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή;

Τα σενάρια που εξετάζονται για το Airbnb

Αναλυτικά όλες οι προτάσεις:

1. Να τεθούν αριθμητικοί, τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος. Σύμφωνα με τα όσα ήδη προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016: «Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».

2. Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.

Τι έχει περάσει ήδη και ισχύει ακόμη και τώρα

Η κυβέρνηση θέλει πρώτα να δει πώς θα λειτουργήσουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και μετά να αποφασίσει για νέα μέτρα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους:

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων. Επιβαρύνονται πλέον με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να επιβαρύνουν με ΦΠΑ 13% τα ακαθάριστα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων που αποκτούν από όλα τους τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύονται με αυτό το καθεστώς.

Σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβάλλεται «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο κλιμακώνεται από 0,5 έως 10 ευρώ την ημέρα.

Το πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο μέχρι 31-12-2023 ανερχόταν σε 5.000 ευρώ και επιβαλλόταν στον διαχειριστή των ακινήτων, είτε είναι κύριος είτε επικαρπωτής είτε τρίτος, ορίζεται πλέον, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στις 5.000 ευρώ.

Τέθηκε όριο 60 ημερών στη διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια.

Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.