Νέες προσλήψεις στην ΕΡΤ – Τρέχουν 4 προκηρύξεις

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις που δημοσίευσε η ΕΡΤ και  τις ειδικότητες που ζητά και τις μισθολογικές απολαβές. 

Νέες προσλήψεις στην ΕΡΤ - Τρέχουν 4 προκηρύξεις

Στη δημοσίευση τεσσάρων νέων προκηρύξεων προχώρησε ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. Οι προκηρύξεις αφορούν τη σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ειδικότερα:

Για το έργο των on air graphics μηχανών, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν Χειριστή γεννήτριας χαρακτήρων (on air graphics).

Για το έργο της παραγωγής των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν Βοηθό Σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό (floor manager).

Για το έργο της επιμέλειας και παραγωγής αναρτήσεων οπτικοακουστικού και διαδραστικού περιεχομένου στον ενημερωτικό ιστότοπο ertnews.gr., η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν Δημοσιογράφο – Συντάκτη.

Για το έργο της παραγωγής και της γραφιστικής απεικόνισης των δελτίων καιρού (τηλεόρασης), καθώς και των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν Γραφίστα.

(β) Για το έργο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου των δελτίων καιρού (τηλεόρασης), καθώς και των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν Μοντέρ.

Η διάρκεια των ανωτέρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή τους έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας στην ΕΡΤ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Κυριακή 30 Μαρτίου 2024.

Αναλυτικά όλες οι προκηρύξεις 

Η προκήρυξη για τη θέση του Χειριστή γεννήτριας χαρακτήρων (on air graphics)

Η προκήρυξη για τη θέση του Βοηθού Σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό (floor manager)

Η προκήρυξη για τη θέση του Δημοσιογράφου – Συντάκτη

Η προκήρυξη για τη θέση του Γραφίστα και τη θέση του Μοντέρ