Νέες προσλήψεις στον δήμο Αγίας Παρασκευής: Ευκαιρία για αποφοίτους λυκείου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ανακοινώνοντας την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

Νέες προσλήψεις στον δήμο Αγίας Παρασκευής: Ευκαιρία για αποφοίτους λυκείου

Η ανακοίνωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου), που αναζητούν εργασία στον τομέα της οδήγησης. Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε οδηγούς, με απολυτήριο λυκείου, που επιθυμούν να συμβάλλουν στις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά: Στείλτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο email του Δήμου: [email protected].
  2. Δια ζώσης: Καταθέστε την αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στη διεύθυνση:
    • Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 153 43.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 20 Ιουνίου. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως, ώστε να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις διαθέσιμες θέσεις.

Τι περιλαμβάνει η αίτηση

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τα απαιτούμενα προσόντα.

Επικοινωνία για πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη