Νέες προσλήψεις στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού: Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών του και την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινότητας. Οι θέσεις αυτές αφορούν την εργασία στον τομέα των κοιμητηρίων και της καθαριότητας εσωτερικών χώρων, και προσφέρονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω διαφόρων καναλιών, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες θέσεις και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού: Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, με σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η ανακοίνωση αφορά την κάλυψη τεσσάρων θέσεων και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορες ειδικότητες.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής:

 1. ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής – 1 θέση
 2. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – 1 θέση
 3. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 2 θέσεις

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά: Στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected].
 • Αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου: Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή: Στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Παπάγου – Χολαργού
  Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Υπόψιν: κ.κ. Γ. Γιαχουντή, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου
  Τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.