Νέες θέσεις με τριετείς συμβάσεις – Πού κάνετε αίτηση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για δύο θέσεις εργασίας, με σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Space4Cities: Integrating Galileo and Copernicus downstream applications to support dynamic use of Public spaces». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Νέες θέσεις με τριετείς συμβάσεις - Πού κάνετε αίτηση

Οι δύο θέσεις εργασίας αφορούν έναν υπεύθυνο επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης και έναν υπεύθυνο δημοσιότητας. Οι θέσεις αυτές είναι σημαντικές για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Space4Cities», το οποίο εστιάζει στη χρήση των δορυφορικών εφαρμογών Galileo και Copernicus για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων χώρων.

Η αμοιβή για την πρώτη θέση (υπεύθυνος επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης) καθορίζεται στα 77.710 ευρώ για το συνολικό διάστημα των 38 μηνών, που αντιστοιχεί σε περίπου 2.045 ευρώ μηνιαίως. Για τη δεύτερη θέση (υπεύθυνος δημοσιότητας), η αμοιβή είναι 56.411 ευρώ για την ίδια χρονική διάρκεια, δηλαδή περίπου 1.484,50 ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε προσωπικά είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στην οδό Σίνα 11, Αθήνα, υπόψη κας Ελένης Καραντάνου. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως τις 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00​.

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ