Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού καλύπτει 17 θέσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες των 17 διαθέσιμων θέσεων εργασίας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού καλύπτει 17 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού αναζητά να προσλάβει προσωπικό για 17 θέσεις εργασίας με διάφορες ειδικότητες.

Αναλυτικά, οι ειδικότητες αυτές είναι:

 • Αρχιτεκτονική
 • Πολεοδομία
 • Μηχανικοί Τεχνικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι
 • Μηχανικοί Διοικητικοί
 • Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές
 • Πληροφορική
 • Οικονομολόγοι
 • Λογιστές
 • Προϊστάμενοι Τεχνικοί
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Τεχνίτες
 • Φύλακες
 • Βοηθοί Νοσηλευτών
 • Καθαρίστριες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δημοσιευθούν από τον Δήμο.

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού αναφέρει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά 17 άτομα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου σε σχέση με την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών: Αυτή η θέση αφορά πιθανότατα εκπαιδευτικούς ή χορογράφους που θα εκπαιδεύουν τους πολίτες σε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.

Θεατρικό Παιχνίδι: Πιθανώς αυτή η θέση αφορά ηθοποιούς ή θεατρικούς σκηνοθέτες που θα διευθύνουν θεατρικά παιχνίδια ή παραστάσεις.

Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης: Πιθανότατα αυτή η θέση αφορά προπονητές ή ειδικούς σε αθλητικές δραστηριότητες που θα παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού στον Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι πιθανότατα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δημοσιευθούν από τον Δήμο.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ελληνικών παραδοσιακών χορών) – 1 θέση
 • ΠΕ Θεατρικών Σπουδών – 2 θέσεις
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (κολύμβηση) – 3 θέσεις
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (αντισφαίριση) – 3 θέσεις
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ποδόσφαιρο) – 1 θέση
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (αεροβική γυμναστική) – 5 θέσεις
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ρυθμική γυμναστική) – 2 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου κα Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671).

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ