Ο Δήμος Μαραθώνα προχωρά σε προσλήψεις – Δείτε την προκήρυξη

Ο Δήμος Μαραθώνος, ένας από τους σημαντικούς δήμους της Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια 8 μηνών.

Ο Δήμος Μαραθώνα προχωρά σε προσλήψεις - Δείτε την προκήρυξη

Ο Δήμος Μαραθώνος, που βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 2 θέσεις
  • YE Συνοδών Απορριμματοφόρων – 6 θέσεις

Οι προσλήψεις θα γίνουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε:

  • Ηλεκτρονικά στο email: [email protected]
  • Αυτοπροσώπως
  • Μέσω εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου, με υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή
  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

Η διεύθυνση για την υποβολή αιτήσεων είναι: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005, Νέα Μάκρη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μαρίας Σαφρά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22943 20529.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις θέσεις εργασίας