Ο Δήμος Παλλήνης προσλαμβάνει προσωπικό – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Οι 21 προσλήψεις  στον Δήμο Παλλήνης θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 4μηνη διάρκεια.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.

Ο Δήμος Παλλήνης προσλαμβάνει προσωπικό - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή διαδικασίας πρόσληψης 21 ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, συμφωνώντας σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει την προσήλωση των αρχών του δήμου στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς.

Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω του ΣΟΧ ΑΣΕΠ και θα διαρκέσουν 4 μήνες, αντανακλώντας έτσι την προσωρινή φύση των αναγκών. Αυτή η απόφαση προσφέρει μια ευέλικτη λύση για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών και επιδεικνύει την προσήλωση των αρμοδίων αρχών στην προστασία του κοινού από τους κινδύνους πυρκαγιών. Οι νέοι εργαζόμενοι θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου και στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Παλλήνης

  • ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ΄ ή C΄ – 5 θέσεις
  • ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας – 16 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: [email protected] ή αυτοπροσώπως μόνο στην έδρα του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας), στο γραφείο πρωτοκόλλου.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.