Όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ στην ίδια προπληρωμένη κάρτα – Πώς εκδίδεται στην τράπεζα

Σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας θα καταβάλλονται τα επιδόματα της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, όπως ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείο Εργασίας.

Όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ στην ίδια προπληρωμένη κάρτα - Πώς εκδίδεται στην τράπεζα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Η ρύθμιση προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50% θα πρέπει να καταναλώνεται μέσω της χρήσης προπληρωμένης κάρτας, ενώ το υπόλοιπο 50% ο χρήστης της κάρτας θα μπορεί να το λαμβάνει σε μετρητά από τον λογαριασμό του.

Πώς θα εκδοθεί και πως θα λειτουργεί η προπληρωμένη κάρτα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ

Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και στους οποίους οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χορηγούν την προπληρωμένη κάρτα και παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργίας της προς τους δικαιούχους χωρίς αντάλλαγμα.

Χωρίς καμία ενέργεια και χωρίς καμία χρέωση η τράπεζα, που έχει δηλώσει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα, υποχρεούται να εκδώσει την προπληρωμένη κάρτα σε πλαστική μορφή. Η εν λόγω κάρτα θα αποσταλεί στη διεύθυνση του δικαιούχου που έχει δηλωθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Οι δικαιούχοι επιδομάτων θα πρέπει να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους στη τράπεζά τους σε περίπτωση αλλαγής.

Η προπληρωμένη κάρτα η αλλιώς Prepaid card θα είναι επαναφορτιζόμενη κάρτα σε πλαστικό, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν εντολής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την πίστωση του εκάστοτε επιδόματος.

Θα αξιοποιείται για τους σκοπούς πίστωσης επιδομάτων, θα είναι επαναφορτιζόμενη και θα διαθέτει πλαστικό τεχνολογίας Chip & PIN Contactless με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών για τις περισσότερες τράπεζες. Θα φορτίζεται με το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάτοχός της κατόπιν εντολής από το αρμόδιο υπουργείο.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού για όλες τις συναλλαγές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και για τηλεφωνικές παραγγελίες σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει POS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της. Δεν θα παρέχεται όμως δυνατότητα εκφόρτισης του διαθέσιμου υπολοίπου της σε καταθετικό λογαριασμό και ανάληψης μετρητών μέσω ΑΤΜ.

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών), ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Ο χρήστης της κάρτας δικαιούται να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από τον λογαριασμό του που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των επιδομάτων που έχει λάβει. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια επιδόματα εξαιρούνται

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης της προπληρωμένης κάρτας τα εξής επιδόματα:

ΟΠΕΚΑ

 • Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
 • Τα αναπηρικά επιδόματα
 • Το επίδομα ομογενών προσφύγων
 • Το επίδομα στέγασης
 • Η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
 • Τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα
 • Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (Μάτι).
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τα προστατευόμενα τέκνα και αδέλφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο.

ΔΥΠΑ

 • Το επίδομα λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη
 • Το επίδομα διαθεσιμότητας
 • Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλει η ΔΥΠΑ

Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου 

Νόμος 5078/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 211/20.12.2023
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 152
Προπληρωμένη κάρτα πληρωμής επιδομάτων

1. Τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και κάθε είδους παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), πλην αυτών της παρ. 4, καταβάλλονται σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας («προπληρωμένη κάρτα»). Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί ένας και μοναδικός λογαριασμός της παρούσας.

2. Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της περ. δ) του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) που λειτουργούν στην Ελλάδα και στους οποίους οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χορηγούν την προπληρωμένη κάρτα και παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργίας της προς τους δικαιούχους χωρίς αντάλλαγμα.

3. Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών), ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Ο χρήστης της κάρτας δικαιούται να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από τον λογαριασμό του που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των επιδομάτων που έχει λάβει. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που δεν καταβάλλονται σε λογαριασμούς της παρ. 1 μέσω της προπληρωμένης κάρτας είναι τα εξής:

α) Για επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.:

αα) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),
αβ) τα αναπηρικά επιδόματα, αγ) το επίδομα ομογενών προσφύγων του άρθρου 5 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149),
αδ) το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
αε) η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α’ 30),
αστ) τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982 (Α’ 128),
αζ) το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες της υποπερ. αα) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30),
αη) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 του άρθρου 2 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196),
αθ) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 του άρθρου 244 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
αι) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), προς τα προστατευόμενα τέκνα και αδέλφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο

β) Για επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που χορηγεί η Δ.ΥΠ.Α.:

βα) Το επίδομα λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α’ 79),
ββ) Το επίδομα διαθεσιμότητας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197),
βγ) έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλει η Δ.ΥΠ.Α..

5. Τα άτομα με οπτική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω που έχουν πιστοποιηθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιρούνται από την καταβολή μέσω προπληρωμένης κάρτας.

6. Συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή των δικαιούχων της παρ. 1 σε ειδικό πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου χορηγούνται στους κληρωθέντες χρηματικά ή άλλα έπαθλα. Τα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό για τις δημόσιες κληρώσεις που θα διενεργηθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

7. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών γνωστοποιούν στους δικαιούχους της παρ. 1 και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα προγράμματα με τα οποία επιβραβεύουν τους χρήστες της προπληρωμένης κάρτας για τις συναλλαγές αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που οι τελευταίοι πραγματοποιούν με τη χρήση της.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, ο χρόνος έναρξης καταβολής κάθε επιδόματος, βοηθήματος και παροχής σε λογαριασμούς, οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από την 30η Σεπτεμβρίου 2024 το σύνολο των παροχών της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 4, καταβάλλονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

Επιδόματα ανεργίας και μοριοδότηση ΑΣΕΠ

Οι άνεργοι που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, εάν επιθυμούν να απασχοληθούν με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, προσωρινής και περιστασιακής απασχόλησης, δεν θα χάνουν το επίδομα, απλώς θα λαμβάνουν μέρος αυτού.

Επίσης, με εισοδηματικά κριτήρια θα μοριοδοτούνται οι άνεργοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού στο Δημόσιο. Η μοριοδότηση θα ισχύει μόνο εφόσον δηλώνουν εισοδήματα έως 16.000 ευρώ για άγαμους ή 24.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με το εισόδημα να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί (π.χ. 39.000 ευρώ για οικογένεια με έναν άνεργο και τρία παιδιά).

Θα ισχύουν, άλλωστε, όπως και σε όλες τις άλλες παροχές της ΔΥΠΑ, όρια και στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, στις 200.000 ευρώ για άγαμους άνεργους και 300.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Με άλλη διάταξη επιτρέπεται σε ανέργους που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας να απασχολούνται περιστασιακά και με μερική απασχόληση, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα ημέρες μηνιαίως.

Στην περίπτωση αυτήν, το επίδομα ανεργίας μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης.