Επίδομα καλοκαιριού 2024 χωρίς αίτηση: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει θετικά το επίδομα αδείας για το 2024, προσφέροντας αυξημένα ποσά στους δικαιούχους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν το επίδομα αδείας τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επίδομα καλοκαιριού 2024 χωρίς αίτηση: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ μεικτά (περίπου 700 ευρώ καθαρά) από την 1η Απριλίου επηρεάζει το επίδομα αδείας των εργαζομένων που αμείβονται με αυτόν τον μισθό. Το επίδομα αδείας 2024 θα υπολογιστεί με βάση τη νέα αύξηση, όπως τόνισε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο δε εργοδότης θα πρέπει να χορηγήσει την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, προτού λήξει το ημερολογιακό έτος.

Υπολογισμός του Επιδόματος Αδείας

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές των ημερών άδειας που δικαιούνται. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα και δικαιούται 24 εργάσιμες ημέρες άδειας ετησίως, το επίδομα αδείας του θα είναι ίσο με τον μηνιαίο του μισθό.

Όσον αφορά στον υπολογισμό του επιδόματος επισημαίνεται πως ισχύουν τα εξής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

  • Ο εργαζόμενος δικαιούται να πάρει μισό μηνιαίο μισθό εάν αμείβεται με μισθό ή 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
  • Εάν η εργασιακή σχέση λύνεται πριν από την ημερομηνία καταβολής, τότε το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Αδείας 2024

Όπως κάθε χρόνο, το επίδομα αδείας πρέπει να πληρώνεται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Η ημερομηνία της καλοκαιρινής άδειας καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη. Από τη στιγμή που ο μισθωτός υποβάλει αίτημα για άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του τη χορηγήσει (μαζί με το επίδομα αδείας) εντός δύο μηνών.

Δικαιώματα Εργαζομένων για Μη Ληφθείσα Άδεια

Οι μισθωτοί που δεν πήραν καλοκαιρινή άδεια δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές της άδειάς τους αυξημένες κατά 100%, αμέσως μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου θα έπρεπε να τις είχαν πάρει. Επιπλέον, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης προτού λήξει το ημερολογιακό έτος.

Υπολογίστε το επίδομα αδείας με την online εφαρμογή της ΓΣΕΕ