Πώς να βγείτε στη σύνταξη με οφειλές – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η αύξηση των ορίων οφειλών θα επιτρέψει σε περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να υποβάλουν αίτηση για λήψη σύνταξης.

Πώς να βγείτε στη σύνταξη με οφειλές - Βήμα βήμα η διαδικασία

Ταυτόχρονα, η υποβολή της αίτησης θα απαιτεί τη συγκατάθεσή τους για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο των καταθέσεών τους. Αναμένεται ότι το e-ΕΦΚΑ και οι τράπεζες θα συνεργαστούν για την προσαρμογή των ψηφιακών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των αιτήσεων και η ανάκτηση των δεδομένων που απαιτούνται για την εξέτασή τους.

Η νέα νομοθεσία φέρνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλισμένοι με οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διεκδικήσουν τη σύνταξή τους. Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές είναι η αύξηση των ανώτατων ορίων οφειλών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για οφειλές στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 62ο έτος, εάν έχουν τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης.

β) Να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης ή 6.000 ημέρες ασφάλισης.

γ) Οι τραπεζικές τους καταθέσεις να μην υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ γενικά ή τα 6.000 ευρώ για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ.

Επιπλέον, για να επιτραπεί η ένταξη στη ρύθμιση, λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου. Αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, η σύνταξη εκδίδεται κανονικά με παρακράτηση ως εξής:

  • Για οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ), παρακρατείται η 60% της μηνιαίας σύνταξης για 60 μήνες.
  • Για οφειλές από 20.000 έως 30.000 ευρώ (6.000 έως 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ), παρακρατείται το 60% της μηνιαίας σύνταξης μέχρι η οφειλή να πέσει πάλι στα 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ), μετά το οποίο παρακρατείται σε 60 δόσεις.
  • Για οφειλές άνω των 30.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ.

Το παράδειγμα που παραθέτει ο κ. Μηλαπίδης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η νέα νομοθεσία επιτρέπει στους ασφαλισμένους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να λάβουν τη σύνταξή τους με πιο ευέλικτο τρόπο.

Ας δούμε τα στοιχεία που δίνονται στο παράδειγμα:

Αρχική Οφειλή: Ο συνταξιούχος έχει οφειλή 25.400 ευρώ.
Σύνταξη: Δικαιούται σύνταξη 900 ευρώ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να υπολογίσουμε την αρχική παρακράτηση και την περίοδο που απαιτείται για την μείωση της οφειλής:

Αρχική Παρακράτηση: 900 ευρώ (σύνταξη) x 60% = 540 ευρώ. Άρα θα λαμβάνει 360 ευρώ σύνταξη.
Μείωση Οφειλής: Κάθε μήνας, η οφειλή μειώνεται κατά 540 ευρώ. Άρα σε 10 μήνες θα μειωθεί κατά 5.400 ευρώ.
Μετά την μείωση της οφειλής στα 20.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα ενταχθεί στο καθεστώς των 60 δόσεων. Η νέα παρακράτηση θα είναι 20.000 ευρώ / 60 = 333,33 ευρώ ανά μήνα. Έτσι, θα λαμβάνει σύνταξη 566,67 ευρώ ανά μήνα για τα επόμενα 60 μήνες, ενώ θα συνεχίσει να αποπληρώνει την οφειλή του.