Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2024 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμή για τις συντάξεις Ιουνίου 2024 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για όλα τα Ταμεία.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2024 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Η αποδοχή των συντάξεων για τον Μάιο του 2024 έχει ολοκληρωθεί και τώρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επόμενων συντάξεων, εκείνων του Ιουνίου 2024.

Τι έχει αλλάξει στην πληρωμή των συντάξεων

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την – κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4611/2019 – πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις αντί δύο ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2023 και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται διαφορετικά.

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)

Άρθρο 34

Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2024 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μη μισθωτοί

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Ισχύει για όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα ΑΜΚΑ.

Συγκεκριμένα:

• Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαΐου 2024
• Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 28 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα τις καταβάλλει την Τρίτη 28 Μαΐου

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μη μισθωτοί

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα:

• Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα τις καταβάλλουν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΤ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Η ΔΕΗ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024