Πρακτική άσκηση στην Τράπεζα της Ελλάδος – Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Ξεκίνησε από τις 11 Μαρτίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 (ώρα Ελλάδος 17:00).

Πρακτική άσκηση στην Τράπεζα της Ελλάδος - Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης συμβάλλει στις προσπάθειες ενδυνάμωσης των δεσμών της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, δίνοντας σε φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για τις εργασίες της Τράπεζας και δεξιότητες μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Τράπεζα, είτε μέσω των Γραφείων Πρακτικής Απασχόλησης (ΓΠΑ) των Πανεπιστημίων τους, είτε απευθείας δηλώνοντας συμμετοχή στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Τράπεζας.

Οι πρακτικά ασκούμενοι μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Τράπεζας λαμβάνουν αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις της Τράπεζας.

Τράπεζα της Ελλάδος: Πρακτική μέσω των Γραφείων Πρακτικής Απασχόλησης

Οι φοιτητές εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων που ανακοινώνουν τα ΓΠΑ των Πανεπιστημίων τους και επιλεχθούν από τα ΓΠΑ μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την Τράπεζα αποστέλλοντας e-mail με τις σχετικές πληροφορίες στο [email protected].

Πρακτική μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Τράπεζας της Ελλάδος

Κατόπιν ανακοίνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Τράπεζας (όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο) μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στο [email protected].

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι εξάμηνη και μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές ΑΕΙ της ημεδαπής (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί). Οι φοιτητές που θα κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 (ώρα Ελλάδος 17:00).

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι τόσο στο Κεντρικό Κατάστημα της Αθήνας, όσο και σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα της τράπεζας.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Τράπεζας μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΕΔΩ.