Προκήρυξη θέσης μόνιμου εκπαιδευτικού στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει μία κενή θέση μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Προκήρυξη θέσης μόνιμου εκπαιδευτικού στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αφορά ειδικότητα στην «Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία» και είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Η θέση αυτή προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων στη Φυσικοθεραπεία να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και καινοτόμο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεχίζει να προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα:
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπείας από πανεπιστήμιο ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών από το εξωτερικό.
  • Ελλείψει του παραπάνω, αποδεκτό είναι και πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπείας τετραετούς φοίτησης από ΤΕΙ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών από το εξωτερικό.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 2. Επαγγελματική εμπειρία:
  • Τουλάχιστον τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 3. Γλωσσικές δεξιότητες:
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2/Β2).
 4. Επιστημονικό έργο:
  • Σχετικό επιστημονικό έργο που τεκμηριώνεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό προφίλ/λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Ιδρύματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Ιδρύματος.

Μετά τη δημιουργία του προφίλ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη