Πρόστιμο μαμούθ σε μεγάλο σούπερ μάρκετ – Δείτε τι έκανε

Πρόστιμο μαμούθ μπήκε σε μεγάλο και αρκετά γνωστό σούπερ μάρκετ, καθώς έκανε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί.

Πρόστιμο μαμούθ σε μεγάλο σούπερ μάρκετ - Δείτε τι έκανε

Ένα αρκετά γνωστό και μεγάλο σούπερ μάρκετ πριν από λίγες μέρες έφαγε ένα πρόστιμο μαμούθ, καθώς δεν τηρούσε όπως έπρεπε όλους του απαιτούμενος κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από το κράτος.

Πιο αναλυτικά πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση απόκτησης της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες».

Από εκεί και πέρα η επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Πρόστιμο μάμουθ σε γνωστό και μεγάλο σούπερ μάρκετ – Δείτε τι έκανε

Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση απόκτησης της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες».
Αναλυτικά ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει ότι συνεδρίασε σε τμήμα, και αποφάσισε, κατόπιν σχετικής έκθεσης του αρμόδιου εισηγητή, «για την υπόθεση της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, που αφορά στη μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η συμφωνία εν προκειμένω αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ επί της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, προκύπτει ότι η εν λόγω συμφωνία γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα στην υπηρεσία υπερβαίνοντας κατά 33 ημέρες την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης.

Με την απόφαση 823/2023 η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, και επιβάλλει στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο ποσού 30.000 ευρώ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι την λόγω συγκέντρωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εγκρίνει με την υπ. αριθ. 803/2022 απόφασή της».

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας κρατούν κλειστά τα καταστήματά τους, ωστόσο ορισμένα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.
Αργία είναι σήμερα η Τρίτη, 7 Μαΐου, καθώς είναι η ημέρα κατά την οποία μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς.

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας κρατούν κλειστά τα καταστήματά τους, ωστόσο ορισμένα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.

Η αλυσίδα «σούπερ μίνι μάρκετ», Ok Markets, λειτουργεί κανονικά τόσο σήμερα όσο και αύριο. Τα καταστήματά της είναι ανοιχτά από τις 08:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ. Αντίσtοιχα ανοιχτά είναι και τα καταστήματα της αλυσίας Μπαλάσκας.

Όλα τα σούπερ μάρκετα θα λειτουργούν από αύριο Τετάρτη.

Κανονικά λειτουργούν σήμερα Τρίτη του Πάσχα φούρνοι και ζαχαροπλαστεία. Ωστόσο δεν λειτουργούν λαϊκές αγορές, ενώ κλειστή θα μείνει και η Βαρβάκειος Αγορά.

Πώς αμείβεται για τους εργαζομένους η Πρωτομαγιά

Την Τρίτη 7 Μαΐου, που έχουμε τη μεταφορά της εργατικής Πρωτομαγιάς, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.

Οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν εκείνη την ημέρα νόμιμα στις επιχειρήσεις που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται εκ νέου ότι α) δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας και β), σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.