Πυροσβεστική Ακαδημία: Προσλαμβάνει προσωπικό – Οι περιοχές

Το νέο διδακτικό προσωπικό θα εργαστεί για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε Αττική, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πυροσβεστική Ακαδημία: Προσλαμβάνει προσωπικό - Οι περιοχές

Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Ακαδημία (ΠΥΡΑ).

Οι θέσεις διδασκόντων αφορούν τις σχολές:

  • Σχολή Αξιωματικών με έδρα την Κηφισιά
  • Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα και το Τσοτύλι Κοζάνης και την Κηφισιά
  • Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης με έδρα την Κηφισιά και τη Νέα Μάκρη
  • Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών με έδρα την Κηφισιά και τη Νέα Μάκρη

Οι νέοι διδάσκοντες θα εργαστούν με αποζημίωση που θα καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο [email protected], από τη Δευτέρα 22 Απριλίου μέχρι και την ημέρα Κυριακή, 12 Μαΐου 2024, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη ΕΔΩ