«Ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ σε όσους χρωστούν – Πότε πρέπει να πληρώσουν

Μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει από τον ΕΦΚΑ σχετικά με όσους χρωστούν πολλά χρήματα στα ταμεία.

«Ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ σε όσους χρωστούν - Πότε πρέπει να πληρώσουν

Έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό οφειλής και ο ΕΦΚΑ παίρνει δραστικά μέτρα.

Θα σταλούν ραβασάκια με ημερομηνία πληρωμής σε χιλιάδες μεγαλο-οφειλέτες σε όλη τη χώρα.

Τι θα κάνει ο ΕΦΚΑ για να προσπαθήσει να… μαζέψει κάπως τη κατάσταση με τα χρωστούμενα;

Μέχρι πότε θα πρέπει να πληρώσουν τον ΕΦΚΑ

Όπως προκύπτει από τον e-ΕΦΚΑ, ως τις 9 Ιουλίου το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορώνθα πρέπει να αποστείλει στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων «τελεσίγραφο», με το οποίο θα τους προειδοποιεί πως αν δεν τακτοποιήσουν τα χρέη τους ως τις 24 Ιουλίου θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους την 31η Ιουλίου.

Ειδικότερα, με νέα του εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, για το πως θα κινηθούν το διάστημα πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγαλο-οφειλετών που χρωστούν περισσότερα από 150.000 ευρώ στα ταμεία.

Ο ΕΦΚΑ καλεί τις υπηρεσίες που ασχολούνται με το «καυτό» ζήτημα των ληξιπρόθεσμων χρεών, να προχωρήσουν σε νέο εξονυχιστικό έλεγχο των χιλιάδων οφειλετών, ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ για το έτος 2024.

Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ, με το υπ. αρ. 919540/01-07-2024 έγγραφό της, διευκρινίζει ποιων οφειλετών τα στοιχεία θα αναρτηθούν στις λίστες και ποιοι οφειλέτες θα μείνουν εκτός.

Στόχος της δημοσιοποίησης των στοιχείων των μεγαλο-οφειλετών είναι αφενός η άσκηση πίεσης για να ρυθμίσουν τα χρέη τους ώστε να αποφύγουν την διαπόμπευση και αφετέρου να ενημερωθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ότι όσοι συμπεριλαμβάνονται στην λίστα είναι αφερέγγυοι και έχουν «ανοιχτές υποθέσεις» έναντιτου ΕΦΚΑ.

Στη νέα εγκύκλιο, ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Αυτά θα κοιτάξει ο ΕΦΚΑ

Καθώς η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων οφειλετών είναι η 31η Ιουλίου, ο ΕΦΚΑ ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, άμεσα και το αργότερο έως 21/07/2024, να τακτοποιήσουν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης, βάσει των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται στο έγγραφο οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοδοτώνe-Ε.Φ.Κ.Α. για την ορθή καταχώρηση της νομικής μορφής για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της εξαίρεσής τους από τη δημοσιοποίηση.
  • Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λ.π., οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.
  • Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής, εξαίρεσης, κλπ με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή στο Κ.Ε.Α.Ο. των σχετικών τροποποιητικών πράξεων.
  • Καταχωρήσεις στοΟ.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει: δικαστικών πράξεων/αποφάσεων καθώς και αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών-δηλώσεων απασχόλησης.
  • Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δυνάμει της οποίας χορηγείται εκ του νόμου αναστολή είσπραξης.
  • Έλεγχοςπαραγραφής χρηματικών απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ’ εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.

Στις λίστες που θα ανακοινωθούν από τον Αύγουστο και μετά στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που θα αναγραφούν στα λίστες είναι: Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.