Ρεύμα: «Κακή» εξέλιξη με τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια

Η πρόβλεψη για πτωτικές τάσεις στις τιμές και στη ζήτηση ενέργειας στην Ευρώπη βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, των τιμών φυσικού αερίου και των εκπομπών άνθρακα.

Ρεύμα: «Κακή» εξέλιξη με τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια

Ο συνδυασμός της μείωσης της ζήτησης λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και της υψηλής παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκάλεσε πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά. Η μέση τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (ΤΕΑ) μειώθηκε σημαντικά, καταγράφοντας πτώση 24,26% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο, ενώ η ελάχιστη τιμή έφτασε τα 0 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι για 26 συνεχείς ώρες οι τιμές στην ελληνική αγορά παρέμειναν στο μηδέν, ενώ για 11 από αυτές τις ώρες καταγράφηκαν αρνητικές τιμές, που σημαίνει ότι οι παραγωγοί έπρεπε να πληρώνουν για να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο σύστημα αντί να λαμβάνουν πληρωμές. Αυτή η κατάσταση αποτελεί πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς η τεχνολογία αποθήκευσης δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη για να διαχειριστεί τη μετατόπιση της παραγωγής στις ώρες μεγαλύτερης ζήτησης.

Η αντιμετώπιση των μηδενικών και αρνητικών τιμών αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ενεργειακή αγορά. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ απαιτείται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του μέλλοντος, αλλά η έλλειψη αποθήκευσης και η ανεπαρκής χωρητικότητα στα δίκτυα παραμένουν σημαντικά εμπόδια. Αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει σύνθετη πρόκληση για τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να βρουν λύσεις για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Ρεύμα: Η ελληνική αγορά κινείται υψηλότερα τον Μάϊο σε σχέση με τον Απρίλιο

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), η ανάκαμψη της ζήτησης παραμένει υποτονική σχεδόν σε όλη την Ευρώπη (εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες), ενώ η διαθεσιμότητα σε πυρηνικά της Γαλλίας βρίσκεται σε καλό επίπεδο και τα υδροηλεκτρικά Γαλλίας και Ισπανίας παραμένουν άνω του μέσου όρου για την περίοδο αυτή του έτους. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν πτωτικές πιέσεις στις τιμές, με έναν σημαντικό αριθμό αρνητικών τιμών να αναμένονται τους επόμενους δύο μήνες, καταδεικνύοντας ότι οι μονάδες μέσης απόδοσης αερίου και άνθρακα βρίσκονται εκτός ενεργειακού μείγματος.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες (με βάση το σύστημα Copernicus) καταδεικνύουν ότι τον Μάιο θα υπάρξουν θερμοκρασίες κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους, αν και υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να αναμένονται στην Ευρώπη τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για κλιματισμό και ψύξη.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η αύξηση των ροών από τις ΗΠΑ ενδέχεται να προκαλέσει πιέσεις προς τα κάτω στις τιμές στην Ευρώπη, ενώ η μείωση των ροών μέσω αγωγού στη Νορβηγία λόγω εργασιών συντήρησης μπορεί να επηρεάσει επίσης την αγορά.

Όσον αφορά τον άνθρακα, οι προβλέψεις για τις τιμές συμβολαίων του Δεκεμβρίου 2024 δείχνουν μια πιθανή μείωση σε ένα εύρος μεταξύ 60 και 65 ευρώ ανά τόνο CO2.

Συνολικά, οι προβλέψεις αυτές αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της ενεργειακής αγοράς και την επίδραση πολλών παραγόντων στις τιμές και τη ζήτηση ενέργειας.

Τι συμβαίνει στην Ελληνική αγορά

Η αύξηση των τιμών στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάιο αντικατοπτρίζει την επικρατούσα κατάσταση και τις δυναμικές στον ενεργειακό τομέα. Η εν λόγω αύξηση που φτάνει μέχρι και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αντικατοπτρίζει τη σύνθετη σχέση μεταξύ των τιμών του φυσικού αερίου, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η αυξημένη συμμετοχή στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής του φυσικού αερίου, που φθάνει το 40%-42%, μπορεί να έχει επηρεάσει τις τιμές, παρά το μεγάλο δυναμικό των ΑΠΕ (36%-41,5%). Ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, οι τιμές φαίνεται να είναι υψηλές, φτάνοντας ακόμη και τα 142 και τα 160 ευρώ/μεγαβατώρα, πιθανώς λόγω της αυξημένης ζήτησης και της χρήσης πιο ακριβών μεθόδων παραγωγής ενέργειας.

Ωστόσο, παρά τη μικρή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου από τον Απρίλιο, που αναφέρετε, διατηρείται μια σταθερότητα με τιμές κοντά στα 30 ευρώ. Αυτή η τάση αναμένεται να επηρεάσει τις χονδρεμπορικές τιμές της ενέργειας στον τρέχοντα μήνα, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Οι παραπάνω εξελίξεις αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα και τη συνεχή δυναμική της ενεργειακής αγοράς, όπου πολλοί παράγοντες συνδέονται για να καθορίσουν τις τιμές και τη ζήτηση.

Ρεύμα: Η τιμολογιακή πολιτική κάθε προμηθευτή

Η ΔΕΗ, ανακοίνωσε πρώτη τις τιμές της στο πράσινο τιμολόγιο, δίνοντας για τον Μάϊο τιμή χαμηλότερη από τον Απρίλιο στο Γ1/Γ1Ν Οικιακό. Συγκεκριμένα η τελική τιμή για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα διαμορφώνεται στα 10,65 λεπτά του ευρώ/κιλοβατώρα για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες έναντι 10,86 λεπτά του ευρώ/κιλοβατώρα τον Απρίλιο.

Για μεγαλύτερες καταναλώσεις η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 11,73 λεπτά /κιλοβατώρα από 11,88 λεπτά /κιλοβατώρα. Το νυχτερινό τιμολόγιο προσφέρεται στα 7 σεντς ανά κιλοβατώρα από 8 τον Απρίλιο. Το πάγιο παραμένει στα 5 ευρώ.

Κίτρινο τιμολόγιο

Το κίτρινο τιμολόγιο της ΔΕΗ (MyHome4all) προσφέρεται για τον Μάϊο κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα, δηλαδή στα 0,96 σεντς (από 10,66 σεντς τον Απρίλιο) για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 14,7 για τις υπόλοιπες (από 15,7 τον Απρίλιο). Το νυχτερινό τιμολόγιο προσφέρεται στα 7,3 σεντς ανά κιλοβατώρα από 8 σεντς ανά κιλοβατώρα τον Απρίλιο. Το πάγιο παραμένει στα 5 ευρώ.

Protergia

Η Protergia προσφέρει το ειδικό πράσινο τιμολόγιο οικιακού ρεύματος (Οικιακό Value Special) του Μάϊου (τελική τιμή προμήθειας) στα 10,60 λεπτά/κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας (από 11,62 λεπτά / κιλοβατώρα τον Απρίλιο) και 17,6 λεπτά/κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας από 18,6 λεπτά που ήταν το Απρίλιο.

Κίτρινο τιμολόγιο
Χαμηλότερη τιμή και για το κίτρινο τιμολόγιό της έδωσε η Protergia, το Οικιακό Value Simple, σταθερά κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται στα 9,09 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 9,96 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Απρίλιο).

NRG
Στα 10,96 λεπτά/κιλοβατώρα αυξήθηκε η τιμή της NRG για τον Μάιο από 10,78 λεπτά/κιλοβατώρα τον Απρίλιο, αλλά με έκπτωση συνέπειας. Χωρίς την έκπτωση συνέπειας η τιμή αυξάνεται στα 16,96 λεπτά ανά κιλοβατώρα, χαμηλότερα πάντως από τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει στα 17,98 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ρεύμα: Οι υπόλοιπες τιμές για τον Μάϊο

Όσον αφορά τους άλλους προμηθευτές οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ελινόιλ: 9,5 λεπτά/KWh από 9,06 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • Volterra: 9,9 λεπτά/KWh από 9,9 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • Elpedison: 9,968 λεπτά/KWh για τις πρώτες 100 KWh και 10,568 λεπτά/KWh για πάνω από τις 100 KWh, από 11,05 και 11,705 λεπτά/KWh αντίστοιχα
  • Solar Energy: 10,085 λεπτά/KWh από 10,559 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • ΗΡΩΝ: 10,118 λεπτά/KWh από 11,555 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • Volton: 10,168 λεπτά/KWh από 10,54 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • ΖeniΘ: 10,267 λεπτά/KWh από 11,438 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 10,954 λεπτά/KWh από 10,604 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • WE Energy: 13 λεπτά/KWh από 13 λεπτά/KWh τον Απρίλιο
  • ΟΤΕ Estate: 16,513 λεπτά/KWh από 14,8 λεπτά/KWh τον Απρίλιο