Ρεύμα: Οι τιμές στο «πράσινο» τιμολόγιο τον Απρίλιο – Ο πιο φθηνός πάροχος

Η ΔΕΗ, διατήρησε σταθερό το «πράσινο» τιμολόγιό της αυξάνοντας την έκπτωση που προσφέρει σε 15% , ενώ μέσω του εργαλείου των εκπτώσεων σε μείωση των τιμολογίων προχώρησαν και τρεις επιπλέον πάροχοι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η NRG και η Volterra.

Ρεύμα: Οι τιμές στο «πράσινο» τιμολόγιο τον Απρίλιο - Ο πιο φθηνός πάροχος

Η μέση τιμή του «πράσινου» τιμολογίου για το ηλεκτρικό ρεύμα για τον  μήνα Απρίλιο διαμορφώνεται στα 10,8 λεπτά/κιλοβατώρα, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τον Μάρτιο όταν είχε διαμορφωθεί στα 10,5 λεπτά/KWh. Κατά συνέπεια, για τον τρέχοντα μήνα ο μέσος όρος των τιμολογίων κινείται περίπου στα 12 λεπτά.

Παράλληλα, αρκετοί πάροχοι διατήρησαν και αυτό τον μήνα τις εκπτώσεις συνέπειας. Με άλλα λόγια, αν οι καταναλωτές δεν φανούν συνεπείς στην έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων τους κινδυνεύουν με σημαντική επιβάρυνση.

Τέλος αρκετοί πάροχοι διατήρησαν αμετάβλητο το πάγιο στα τιμολόγια ρεύματος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι μειωμένο μπλε (σταθερό) τιμολόγιο στα 0,125 ευρώ ανά κιλοβατώρα με σταθερό πάγιο στα 5 ευρώ το μήνα έναντι προηγούμενης χρέωσης στα 0,179 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Πρόκειται για το ΔΕΗ myHomeEnter για τους Οικιακούς πελάτες. Σημειώνεται ότι η νέα χρέωση που ανακοινώθηκε αφορά τόσο στην ημερήσια κατανάλωση όσο και στη νυχτερινή.

Για την προώθηση του προϊόντος, το πακέτο συνοδεύεται με έκπτωση 50 ευρώ στο πρώτο λογαριασμό, καθώς επίσης, με την ενεργοποίηση του προϊόντος ΔΕΗ myHomeEnter, παρέχεται δωρεάν η υπηρεσία ΔΕΗ GreenPass για 3 μήνες. Τέλος, η χρέωση είναι σταθερή για 12 μήνες.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Το πράσινο τιμολόγιο ανά πάροχο

ΔΕΗ. Το Γ1/Γ1Ν για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης έχει χρέωση στα 0,10861 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η νυχτερινή χρέωση είναι στα 0,08226 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.

ΗΡΩΝ. Το Basic Home έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,11555 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.

Protergia. Το οικιακό Value Special έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,11624 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ.

Elpedison. Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,11705 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.

NRG. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10784 ευρώ ανά κιλοβατώρα με bill και πάγια εντολή και έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ.

Volton. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10540 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα. Το πάγιο είναι στα 4,90 ευρώ.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Το ειδικό ενιαίο τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10604 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

ΖΕΝΙΘ. Το Power Home Smart έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,11438 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

Ελιν. Το Power On! Home Green έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,0906 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

Volterra. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 4,50 ευρώ.

Solar Energy. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10559 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.