Ρεύμα: Πώς θα έχετε έκπτωση έως 480 ευρώ στους λογαριασμούς

Δείτε το κόλπο που θα σας δίνει έκπτωση έως και 480 ευρώ στους λογαριασμούς για το ρεύμα.

Ρεύμα: Πώς θα έχετε έκπτωση έως 480 ευρώ στους λογαριασμούς

Μέσα στο χειμώνα η θέρμανση είναι απαραίτητη και γι’ αυτό το λόγο όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει αίτηση στην ειδική πλατφόρμα προκειμένου να έχει έκπτωση έως και 480 ευρώ όσον αφορά το ρεύμα.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα ο κόσμος θα μπορεί να κάνει την αίτησή του έως και τις 19 Ιανουαρίου 2024, ώστε να μπορέσει να λάβει μια πολύ σημαντική οικονομική ανάσα όσον αφορά το ρεύμα.

Τέλος, να σημειώσουμε πως το επίδομα ρεύματος δεν θα χορηγηθεί σε όσους είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και τα ποσά που θα εγκριθούν δεν θα μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό.

Δείτε το κόλπο για έκπτωση στο ρεύμα – Το ποσό που θα λάβετε

Ποσό που αγγίζει ακόμη και τα 480 ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν όσοι μέσα στον χειμώνα προσπαθούν να ζεσταθούν με συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα: Η ειδική πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε και όσοι θέλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις έχουν προθεσμία για να το πράξουν έως και τις 19 Ιανουαρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως: Το επίδομα ρεύματος δεν θα χορηγηθεί σε όσους είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και τα ποσά που θα εγκριθούν δεν θα μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ο λόγος που οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για το ρεύμα δεν θα δουν τα χρήματα στη… φυσική τους μορφή, είναι ότι το ποσό που τους αναλογεί θα εμφανιστεί ως έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα εκείνον που θα καλύπτει το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2023.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για το ρεύμα

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης ήδη «τρέχει» και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την ενίσχυση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2024, μέσω εφαρμογής στο myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους -κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης.

Δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).

Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ

Πώς υπολογίζεται το ύψος της ενίσχυσης

Η έκτακτη ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος ρεύματος

Ειδικότερα όσον αφορά στους δικαιούχους της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

  • έως 16.000 ευρώγια άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
  • έως 24.000 ευρώγια έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  • εως000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.