«Σκανάρουν» τραπεζικούς λογαριασμούς – Ποιους πιάνει η ΑΑΔΕ

Ξεκινάνε έλεγχοι μέσω λογισμικού σε πολλές χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ.

«Σκανάρουν» τραπεζικούς λογαριασμούς - Ποιους πιάνει η ΑΑΔΕ

Θα… χάσουν τον ύπνο τους αρκετοί με τους νέους ελέγχους που φέρνει η ΑΑΔΕ…

Στόχος είναι να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί χιλιάδων συμπολιτών μας για βρεθούν περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ο έλεγχος αυτός θα γίνει μέσω ενός πρωτοποριακού λογισμικού που έχει η ΑΑΔΕ.

Το νέο αυτό εργαλείο ονομάζεται «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας».

Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ μέσω αυτού

Το νέο σύστημα, μπορεί να ελέγξει άμεσα όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτικές αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν με εξπρές διαδικασίες και να επεξεργάζονται στοιχεία και πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ το ύψος των καταθέσεων, τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τις τραπεζικές θυρίδες, τους λογαριασμούς, αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που θα καλούνται να αποστέλλουν οι Τράπεζες και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στις ελεγκτικές θα αφορούν:

Καταθετικός λογαριασμός πρώτης ζήτησης
Καταθετικός προθεσμιακός λογαριασμός
Χορηγητικός
Επενδυτικός (Παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)
Άλλος
Πιστωτική Κάρτα
Τραπεζική Θυρίδα
Λογ/σμός Πληρωμών
Προπληρωμένη κάρτα (prepaid)
Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

Στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία αντιπαραβάλλονται αυτόματα με τις φορολογικές δηλώσεις των «υπόπτων» προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν και στην περίπτωση που δεν καλύπτονται θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Θα κυνηγήσουν όσους δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ

Όπως προκύπτει με το νέο Σύστημα ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση και ανοίγει ο δρόμος για να μπει φρένο σε φαινόμενα εκτεταμένης φοροδιαφυγής τα οποία αναδείχθηκαν και κατά τις διασταυρώσεις στοιχείων 3,8 εκατομμυρίων δηλώσεων με δηλωθέντα εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ.

H διαδικασία του εντοπισμού των ποσών που έχουν κατατεθεί για πρώτη φορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου και η διασταύρωσή τους με τα δεδομένα των φορολογικών του δηλώσεων για τον εντοπισμό των πρόσθετων διαφορών που πρέπει να δικαιολογηθούν από τον ελεγχόμενο, απαιτούσε έως και 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί, με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές πριν εφοδιαστούν με το ειδικό αυτό λογισμικό.

Με το νέο λογισμικό, η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρώνεται σε διάστημα λιγότερο από μία εβδομάδα ή κάποιων εβδομάδων, αναλόγως την περίπτωση.