Σούπερ μάρκετ: Δωροεπιταγή 10 ευρώ για όλους – Πώς μπορείτε να την πάρετε

Η εταιρεία skroutz αποφάσισε να προχωρήσει σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ενέργεια, καθώς δίνει έκπτωση έως και 10 ευρώ στους πελάτες της, για σούπερ μάρκετ.

Σούπερ μάρκετ: Δωροεπιταγή 10 ευρώ για όλους - Πώς μπορείτε να την πάρετε

Η εταιρεία skroutz αποφάσισε να προχωρήσει σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ενέργεια, καθώς δίνει έκπτωση έως και 10 ευρώ στους πελάτες της με μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Πιο αναλυτικά η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά μία αγορά αξίας τουλάχιστον 60€ απ΄ τα συνεργαζόμενα καταστήματα Supermarket: My market ή e-Fresh μέχρι 31/03 23:59.

Από εκεί και πέρα η προωθητική ενέργεια αφορά συγκεκριμένους εγγεγραμμένους χρήστες του Skroutz που έχουν λάβει το email με ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε Δήμο – Δείτε τις ειδικότητες

Σπουδαία κίνηση από την εταιρεία skroutz – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά μία αγορά αξίας τουλάχιστον 60€ απ΄ τα συνεργαζόμενα καταστήματα Supermarket: My market ή e-Fresh μέχρι 31/03 23:59.

* Η προωθητική ενέργεια αφορά συγκεκριμένους εγγεγραμμένους χρήστες του Skroutz που έχουν λάβει το παρόν email και δεν μεταβιβάζεται.

Για παραγγελία για αγορές από 60€ και άνω με τον κωδικό SUPERMARKET10 έκπτωση 10€ σε my market και e-fresh + 3.000 coins που αναλογούν σε 5€ έκπτωση, από το skroutz.

editor: Τα coins αξίας 5€ δίνονται σε επόμενες παραγγελίες από My market ή e-fresh μέσω του Skroutz.

Στις 30/8 το skroutz θα δίνει μέσω της εφαρμογής έκπτωση 5 ευρώ με τον κωδικό MYAPPDAY σύμφωνα με όρους που έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του και οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “App Day 30.08.2023”

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αριθ. 91, με ΑΦΜ 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «App Day» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, η Διοργανώτρια θα παρέχει έκπτωση αξίας πέντε ευρώ (5,00€) υπό τη μορφή εκπτωτικού κουπονιού με τον κωδικό MYAPPDAY (εφεξής το “εκπτωτικό κουπόνι”) στους 20.000 πρώτους κατά χρονική προτεραιότητα Δικαιούμενους Συμμετοχής – όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 κατωτέρω – που κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας θα υποβάλουν, μέσω της εφαρμογής «Skroutz» για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (εφεξής η «Εφαρμογή») και ειδικότερα μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» που λειτουργεί στην Εφαρμογή (εφεξής η «Υπηρεσία»), παραγγελία προϊόντων, η συνολική αξία της οποίας θα είναι είκοσι ευρώ (20,00€) κατ’ ελάχιστον και θα εξοφλείται με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το εκπτωτικό κουπόνι δύναται να εξαργυρωθεί για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων από όλες τις διαθέσιμες μέσω της Υπηρεσίας προϊοντικές κατηγορίες και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, συμπληρώνοντας κατά την υποβολή της αντίστοιχης παραγγελίας προϊόντων τον κωδικό του ως άνω εκπτωτικού κουπονιού και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμετοχής.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν τα φυσικά πρόσωπα που (1) είναι εγγεγραμμένα μέλη της διαδικτυακής διεύθυνσης www.skroutz.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης Εφαρμογής για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια, (2) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και (3) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο λογαριασμό του.

Η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί την 30η Αυγούστου 2023, με ώρα έναρξης αυτής την 00:00:01 και ώρα λήξης την 23:59:59. Η Προωθητική Ενέργεια δύναται να τερματιστεί νωρίτερα, εφόσον 20.000 Δικαιούμενοι Συμμετοχής έχουν υποβάλει ήδη πριν από την προαναφερθείσα ώρα λήξης, παραγγελία μέσω της Εφαρμογής και ειδικότερα μέσω της Υπηρεσίας που λειτουργεί στην Εφαρμογή και έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της τον κωδικό του ως άνω εκπτωτικού κουπονιού.

Τρόπος συμμετοχής και Παροχή Προωθητικής Ενέργειας

Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και την εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης συναλλαγής συνολικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00€) και άνω (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χωρίς τη χρήση λοιπών εκπτωτικών κωδικών), μέσω της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας που λειτουργεί σε αυτήν, από οποιαδήποτε προϊοντική κατηγορία και με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ως έγκυρη, όταν η παραγγελία ληφθεί και πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της χρέωσης της κάρτας (post-auth.) μέχρι την ώρα λήξης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του Συμμετέχοντος και επιστροφής χρημάτων, η αξία του εκπτωτικού κουπονιού που εξαργυρώθηκε για τη συγκεκριμένη παραγγελία δεν επιστρέφεται στο Συμμετέχοντα.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας που λειτουργεί στην Εφαρμογή, η περιήγηση και η χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, καθώς και της Ιστοσελίδας, διέπονται από τους αντίστοιχους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.skroutz.gr/terms και https://www.skroutz.gr/ecommerce/terms, καθώς και από την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας και Εφαρμογής, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.skroutz.gr/privacy.

Κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής δύναται να εξαργυρώσει άπαξ το εκπτωτικό κουπόνι, ανεξαρτήτως του αριθμού των παραγγελιών που θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας που λειτουργεί σε αυτήν.

Με το πέρας της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, το εκπτωτικό κουπόνι ακυρώνεται αυτοδικαίως και δεν μπορεί να ανανεωθεί ή να χρησιμοποιηθεί ή να αντικατασταθεί.

Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή περισσότερων του ενός εκπτωτικών κουπονιών ανά ηλεκτρονική παραγγελία.

Το εκπτωτικό κουπόνι δε μπορεί να μεταβιβαστεί, ανταλλαχθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο. Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ή προσφορά προς πώληση, μεταβίβαση, επαναπώληση, δωρεά ή ανταλλαγή οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος αυτής, να αποκλείσει από τη διαδικασία οποιοδήποτε Δικαιούμενο Συμμετοχής, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του, σε περίπτωση που: (α) για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, ανακριβές ή αναληθές, (δ) σε περίπτωση που δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν καλόπιστα και νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, οποιαδήποτε στιγμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

6. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του εκπτωτικού κουπονιού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού από τους Συμμετέχοντες, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη της Διοργανώτριας έναντι των τελευταίων.

Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια, τυχόν μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που τυχόν συνεργάζονται σ’ αυτή την Προωθητική Ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του εκπτωτικού κουπονιού.

7. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή αναβάλει την Προωθητική Ενέργεια, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της, καθώς και να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε άλλον όρο αυτής, με ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα και στην αρχική σελίδα της Εφαρμογής της που θα αναρτηθεί πριν από την ανάκληση, αναβολή ή τροποποίηση. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας.

8. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα www.skroutz.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια κάθε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

9. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» καθώς και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, αναγνωρίζουν δε και συνακόλουθα παραιτούνται από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

10. Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

11. Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας.

Τα δεδομένα αυτά (αριθμοί παραγγελίας, Skroutz username, αριθμός τηλεφώνου, e-mail), χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι οι όροι της Προωθητικής Ενέργειας και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας να πραγματοποιεί τέτοιες προωθητικές ενέργειες προς τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η Προωθητική Ενέργεια.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας) σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και ιδίως για να μη λαμβάνετε παρόμοιες επικοινωνίες για δώρα και διαγωνισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ή να πατήσετε “unsubscribe”.