«Σπέσιαλ» επίδομα 1.725 ευρώ – Πληρωμή με μία αίτηση

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σπέσιαλ επίδομα, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τα 1.725 ευρώ συνολικά.

«Σπέσιαλ» επίδομα 1.725 ευρώ – Πληρωμή με μία αίτηση

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σπέσιαλ επίδομα, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τα 1.725 ευρώ συνολικά. Δείτε λεπτομέρειες αναφορικά με την αίτηση για την πληρωμή.

Ουσιαστικά να σημειώσουμε πως από την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Από εκεί και πέρα ο επίδομα δίνεται μέσω προγράμματος κατάρτισης και πραγματοποιείται μέσω του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος), ενώ το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση.

Έρχεται σπέσιαλ επίδομα έως και 1.725 ευρώ – Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ένα «χρυσό» επίδομα 1.725 ευρώ καταβάλλεται σε δικαιούχους.

Από την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Το επίδομα δίνεται μέσω προγράμματος κατάρτισης και πραγματοποιείται μέσω του ΣΕΒ ( Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος).

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση.

Το επίδομα κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5ευρώ/ώρα) και έως 1.725ευρώ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Αναλυτικά:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική́ ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα τους επιφέρει και την καταβολή επιδόματος.

  • Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, το επίδομα κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5€/ώρα) και έως 1.725€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5 Περιφέρειες

Οι περιφέρεις είναι οι κάτωθι:

  • Ανατολικής Μακεδονίας
  • Θράκης
  • Κεντρικής Μακεδονίας,
  • Ηπείρου,
  • Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: sbeanergoi.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου o ΣΒΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλέφωνο 2310 539 817 εσωτερικό 1 (ώρες 10:00 π.μ έως 15:00 μ.μ.) και μέσω helpdesk (e-mail: [email protected]).

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής: Συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής, καθώς και η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση κατά τη ημερομηνία υποβολής της θα πρέπει να επιβεβαιώνονται και από τα προσκομιζόμενα