Σπίτα, Αυτοκίνητα: Ευχάριστα νέα! Αλλαγή στα τεκμήρια διαβίωσης

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης, με στόχο την πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Σπίτα, Αυτοκίνητα: Ευχάριστα νέα! Αλλαγή στα τεκμήρια διαβίωσης

Οι αλλαγές αυτές, που αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2025, θα επηρεάσουν τον υπολογισμό των τεκμηρίων για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλες δαπάνες. Ο στόχος είναι η μείωση της υπερφορολόγησης χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης οι νέοι συντελεστές θα είναι μειωμένοι κατά 30% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τους ισχύοντες.

Κατοικίες

Η αναθεώρηση του συστήματος για τις κατοικίες θα αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό κόστος διαβίωσης, με μειώσεις που θα εξαρτώνται από την περιοχή και την αξία του ακινήτου.

Ι.Χ. αυτοκίνητα

Οι συντελεστές για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα θα αναπροσαρμοστούν ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος χρήσης και συντήρησης, μειώνοντας την υπερφορολόγηση.

Σκάφη αναψυχής

Τα τεκμήρια για τα σκάφη αναψυχής θα τροποποιηθούν για να συνδέονται άμεσα με το πραγματικό κόστος συντήρησης και χρήσης.

Αναθεώρηση ελαχίστων ποσών τεκμηρίων διαβίωσης

Τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων διαβίωσης για άγαμους και έγγαμους φορολογούμενους θα μειωθούν για να είναι πιο ρεαλιστικά. Επίσης, όσοι φιλοξενούνται σε σπίτια γονέων ή συγγενών και δεν διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επιβαρύνονται με τα ελάχιστα τεκμήρια.

Κατάργηση αδικιών και στρεβλώσεων

Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι ακραίες περιπτώσεις υπερφορολόγησης νοικοκυριών με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάργησης της σύνδεσης των τεκμηρίων διαβίωσης με εισοδήματα που προσδιορίζονται ως προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στατιστικά και επιπτώσεις

Από την ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων του προηγούμενου έτους, προέκυψε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πλήρωσαν συνολικά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρους λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Κατηγορίες Τεκμηρίων Διαβίωσης

Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης

Το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται στα 3.000 ευρώ για άγαμους και στα 2.500 ευρώ για έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Τεκμήριο κατοικίας

Το τεκμήριο για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της και την αντικειμενική αξία της περιοχής.

Τεκμήριο Ι.Χ. αυτοκινήτου

Τα τεκμήρια για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα υπολογίζονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα, με κλιμακωτή αύξηση ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος.

Δαπάνες διδάκτρων, δανείων και καρτών

Οι δαπάνες για δίδακτρα, αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, καθώς και άλλες δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ, θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη στα τεκμήρια διαβίωσης.

Σκάφη αναψυχής

Τα τεκμήρια για τα σκάφη αναψυχής υπολογίζονται ανάλογα με το μήκος και τον τύπο του σκάφους, με βάση την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Συμπερασματικά οι αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης αποσκοπούν στη δικαιότερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, μειώνοντας τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που υπάρχουν σήμερα. Με τις προτάσεις της ειδικής επιτροπής, το υπουργείο οικονομικών στοχεύει στην ανακούφιση των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων από την υπερφορολόγηση.