Στεγαστικά δάνεια για όλους έως 45 ετών – Ανακοίνωση από ελληνικές τράπεζες

Μια νέα προσπάθεια για την αύξηση της ζήτησης σε στεγαστικά δάνεια εξελίσσεται στην Ελλάδα, με το εγχώριο πιστωτικό σύστημα να στρέφει την προσοχή του αποκλειστικά σε υποψήφιους δανειολήπτες ηλικίας έως 45 ετών.

Στεγαστικά δάνεια για όλους έως 45 ετών - Ανακοίνωση από ελληνικές τράπεζες

Η πρωτοβουλία αυτή, που ξεκίνησε με την Εθνική Τράπεζα τον περασμένο μήνα και ακολουθείται και από τη Eurobank, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και από άλλες μεγάλες τράπεζες της χώρας.

Το στεγαστικό πρόγραμμα που λάνσαρε η Εθνική Τράπεζα «Το πρώτο μου σπίτι», απευθύνεται σε νέους έως και 45 ετών, χρηματοδοτεί έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για διάρκεια έως 40 χρόνια και με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου που ξεκινάει από 3%. Ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από τη δαπάνη εξέτασης του αιτήματος δανείου, ενώ έχει τη δυνατότητα να λάβει και προσωπικό δάνειο από την Τράπεζα, με προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα, για την κάλυψη πρόσθετων εξόδων που συνδέονται με την κατοικία.

Αντίστοιχα το πρόγραμμα της Eurobank θα απευθύνεται σε υποψήφιους δανειολήπτες ηλικίας μέχρι 45 ετών, έχει προνομιακό επιτόκιο και χρηματοδοτεί το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ενώ θα προσφέρει ελκυστικό σταθερό επιτόκιο και 35ετή διάρκεια αποπληρωμής. Ενδεικτικά, αν ο δανειολήπτης επιλέξει σταθερό επιτόκιο για 10 χρόνια, το ύψος του επιτοκίου του για τη συγκεκριμένη περίοδο θα ανέρχεται σε 4%. Το πρόγραμμα θα διατίθεται χωρίς έξοδα φακέλου.

Μάλιστα τα δάνεια αυτά έχουν μακρά περίοδο αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει και τα 40 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι στη λήξη του δανείου η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα είναι άνω των 75 ετών.

Τα νέα μοντέλα  δανείων προσφέρουν αρκετά ελκυστικά κίνητρα σε νέους δανειολήπτες. Εκτός από τα χαμηλά επιτόκια, οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση έως και 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και μηνιαίες δόσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του εισοδήματος των δανειοληπτών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μόνο των τόκων για τα πρώτα δύο χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει τόσο στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όσο και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

Παράλληλα, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται μαζί με τη ζήτηση.  Η ενίσχυση της δανειοδότησης με επωφελείς όρους  είναι, επομένως, στρατηγικής σημασίας για τις τράπεζες, καθώς ενισχύει την πελατειακή τους βάση ενώ συμβάλλει και στην ενίσχυση της αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, παρατηρείται μια μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από τα νοικοκυριά, κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της επιδείνωσης των αποταμιεύσεών τους. Ωστόσο, αναμένεται πως  οι νέοι όροι δανειοδότησης μπορούν να αναστρέψουν αυτήν την τάση και να ενισχύσουν την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.

Στο «ψυγείο» τα στεγαστικά δάνεια

Συνολικά πάντως η στεγαστική πίστη βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες στο «ψυγείο» και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 οι τράπεζες χορήγησαν λιγότερα στεγαστικά δάνεια απ’ ότι καταναλωτικά. Επίσης τα στοιχεία των τραπεζών δείχνουν ότι οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2023 ήταν σε μηνιαία βάση ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2022, που έφτασαν τα 1,212 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ πέρυσι η μέση εκταμίευση δανείου με εξασφάλιση οικιστικού ακινήτου μειώθηκε στα 68.700 ευρώ έναντι 78.800 ευρώ το 2022.

Και όπως επισημαίνεται στην Έκθεση του Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος για το 2023, η μείωση της ζήτησης από τα νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων και στην επιδείνωση των αποταμιεύσεων τους.

Πιο συγκεκριμένα το 2023 υπεγράφησαν 14.621 νέες δανειακές συμβάσεις.

-Οι περισσότερες εκταμιεύσεις (97,4%) προορίζονται για αγορά οικιστικού ακινήτου για ιδιοκατοίκηση, ενώ μόλις το 2,6% αφορά δάνεια για αγορά οικιστικού ακινήτου προς εκμίσθωση.

-Οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αντιπροσωπεύουν το 55% του συνόλου των νέων δανείων, και οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μεταξύ 5 και 10 ετών αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου. Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος των νέων εκταμιεύσεων έχει μακρά περίοδο σταθερού επιτοκίου, η οποία προστατεύει τους δανειολήπτες από περαιτέρω αυξήσεις των βασικών επιτοκίων.

-Η μέση διάρκεια δανείου είναι 23,7 έτη. Το 20% των νέων δανειακών συμβάσεων έχουν διάρκεια έως 15 έτη, το 37% έχουν διάρκεια από 15 έως 25 έτη, ενώ το 38% έχουν διάρκεια από 25 έως 30 έτη και το υπόλοιπο 5% πάνω από 30 έτη.

Συνολικά το 2023 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικό ακίνητο ανήλθαν σε μόλις 1,004 δισ. ευρώ, με σταθερή πτώση των υπολοίπων σε μηνιαία βάση. Τον Μάρτιο τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων υποχώρησαν σε 27,224 δις. ευρώ, από 28,082 δις. τον Δεκέμβριο 2023 και 29,380 δις. τον Δεκέμβριο 2022.

Όπως και να έχει στόχος είναι η  ανάκαμψη του κλάδου και την ενίσχυση της οικονομίας συνολικά κάτι που είναι και το ζητούμενο.