Στο IBAN με μια κατάθεση: Ποιοι παίρνουν επίδομα 300 ευρώ

Δείτε ποιοι μπορούν να πάρουν επίδομα 300 ευρώ και να μπουν στο λογαριασμό σας μέσω του IBAN.

Στο IBAN με μια κατάθεση: Ποιοι παίρνουν επίδομα 300 ευρώ

Επίδομα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αναμένεται να δοθεί στους Έλληνες πολιτές, οι οποίοι το δικαιούνται και θα φτάνει συνολικά στα 300 ευρώ, όπου είναι πολύ σημαντική ανάσα.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε πως το επίδομα θα καταβάλλεται σε δικαιούχους, οι οποίοι είναι συγκεκριμένα οι μακροχρόνια άνεργοι, άνω των πέντε ετών.

Με λίγα λόγια να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο είναι έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επίδομα έως και 300 ευρώ – Δείτε τους δικαιούχους

Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επίδομα το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ δίνεται σε δικαιούχους.

Το ποσό για το συγκεκριμένο επίδομα φτάνει τα 300 ευρώ.

Το επίδομα παρέχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, άνω των πέντε ετών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή της παροχής είναι οι εξής:

  • Η συμπλήρωση συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των πέντε ετών,
  • Η κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΨΑΣΔ) μετά τη συμπλήρωση της άνω των πέντε ετών μακροχρόνιας ανεργίας,
  • Η πλήρωση των εξής εισοδηματικών κριτηρίων του άρθ. 19 του ν. 4921/2022: το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κάτωθι όρια:

Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης».

  • Η μη λήψη άλλου επιδόματος ή χρηματικής ενίσχυσης από τη ΔΥΠΑ.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Εφόσον έχετε συμπληρώσει άνω των πέντε ετών μακροχρόνια ανεργία, μετά την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σας δίνεται πρόσβαση σε ειδική φόρμα δήλωσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, η οποία επέχει θέση ΥΔ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/ 75), στην οποία συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία:

  • στοιχεία οικογενειακής κατάστασης,
  • τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού σας στον οποίο είστε πρώτος/-η δικαιούχος και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα πιστωθεί
  • το επίδομα, με δική σας ευθύνη ως προς την ορθότητά του,
  • τη συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς χορήγησης της χρηματικής παροχής.

Καταβολή Παροχής

Το ποσό θα πιστωθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αφού γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων που απαιτούνται.