Συντάξεις Απριλίου 2024: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Ποιες είναι οι ενημερωμένες ημερομηνίες πληρωμής των κύρων και επικουρικών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ και τις συντάξεις του Απριλίου 2024;

Συντάξεις Απριλίου 2024: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Η εξόφληση των συντάξεων για τον Μάρτιο του 2024 έχει ολοκληρωθεί και πλέον ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των επόμενων συντάξεων, εκείνων του Απριλίου του 2024.

Τονίζεται ότι πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων βασικών συντάξεων του ΕΦΚΑ καθορίζεται ως:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των συντάξεων πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Συντάξεις Απριλίου 2024: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2024 την Τρίτη 27 Μαρτίου 2024. Το ίδιο ισχύει για τον ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), το ΝΑΤ, το ΚΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία.

 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Μαρτίου 2024.
 • Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Μαρτίου 2024.
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

 • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα τις καταβάλλουν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Το ΕΤΑΠ– ΜΜΕ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Το ΕΤΑΤ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα τις καταβάλλουν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Η ΔΕΗ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
 • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

Οι συντάξεις διαφέρουν ανά χώρα

Η πληρωμή συντάξεων αναφέρεται στη διαδικασία και το σύστημα με το οποίο οι συντάξεις πληρώνονται σε συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και το σύστημα συνταξιοδότησης που χρησιμοποιείται.

Συνήθως, οι συντάξεις πληρώνονται από το κράτος ή από ιδιωτικές συνταξιοδοτικές εταιρείες, ανάλογα με το πώς έχει οργανωθεί το σύστημα συνταξιοδότησης σε μια συγκεκριμένη χώρα. Οι συντάξεις μπορεί να πληρώνονται μηνιαίως, τριμηνιαίως, ετησίως ή σε άλλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος συνταξιοδότησης.

Τα ποσά των συντάξεων μπορεί να καθορίζονται με βάση διάφορους παράγοντες, όπως οι εισφορές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, η διάρκεια της εργασίας, οι μισθοί που έλαβε κάποιος κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής του και άλλοι παράγοντες.

Στις περισσότερες χώρες, οι συντάξεις αποτελούν σημαντικό μέρος του οικονομικού εισοδήματος για τους συνταξιούχους και η διασφάλισή τους είναι ένας σημαντικός στόχος της κοινωνικής πολιτικής.