Συντάξεις: Απρόσμενο μπόνους 35 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα

Απρόσμενο μπόνους έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα στις συντάξεις, το οποίο θα είναι συνολικά 35 ευρώ έως και 100 ευρώ τον μήνα.

Συντάξεις: Απρόσμενο μπόνους 35 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα

Απρόσμενο μπόνους έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα στις συντάξεις, το οποίο θα είναι συνολικά 35 ευρώ έως και 100 ευρώ τον μήνα. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες.

Πιο συγκεκριμένα αυξήσεις συντάξεων με ρήτρα πληθωρισμού από 35 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με τους μισθούς και τα έτη ασφάλισης θα έχουν οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2024.

Από εκεί και πέρα κέρδος από 60 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή από 720 ευρώ ως 1.200 ευρώ το χρόνο στη σύνταξη, θα έχουν οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ασφαλισμένους με μικρότερες συντάξιμες αποδοχές (από 1.230 ευρώ ως 1.902 ευρώ), η αύξηση είναι από 35 ευρώ ως 55 ευρώ το μήνα ή από 420 ευρώ ως 660 ευρώ το χρόνο.

Απρόσμενο μπόνους έρχεται στις συντάξεις – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Αυξήσεις συντάξεων με ρήτρα πληθωρισμού από 35 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με τους μισθούς και τα έτη ασφάλισης θα έχουν οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2024.

Κέρδος από 60 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή από 720 ευρώ ως 1.200 ευρώ το χρόνο στη σύνταξη, θα έχουν οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, καθώς και ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα με υψηλές συντάξιμες αποδοχές (ενδεικτικά, από 1.969 ευρώ ως 3.594 ευρώ).

Για ασφαλισμένους με μικρότερες συντάξιμες αποδοχές (από 1.230 ευρώ ως 1.902 ευρώ), η αύξηση είναι από 35 ευρώ ως 55 ευρώ το μήνα ή από 420 ευρώ ως 660 ευρώ το χρόνο.

Αναπροσαρμογή

Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών από το 2002 και μετά που λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Οι συντελεστές της τιμαριθμοποίησης των αποδοχών καθορίζονται κάθε χρόνο με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Εν προκειμένω, η τιμαριθμοποίηση των αποδοχών από το 2002 ως το 2023 θα γίνει με βάση τον πληθωρισμό του 2023, που ήταν 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή του 3,5% θα επηρεάσει όλους τους δείκτες αναπροσαρμογής από το 2002 και μετά. Οι συντάξιμες αποδοχές για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος θα είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις αποδοχές που θα είχαν αν έβγαιναν το 2023 και αυτό γιατί θα αυξηθούν κατά το ποσοστό του περσινού πληθωρισμού.

Με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη, ενώ θα πριμοδοτηθούν και από την προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που θα διανύσουν το 2024.

Συντελεστές

Οι συντελεστές αύξησης των αποδοχών για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Εργασίας με βάση τον πληθωρισμό του 2023 και έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί πέρυσι αυξήθηκαν κατά 3,5%, ώστε οι αποδοχές όλων των προηγούμενων ετών να έρθουν «στο σήμερα».

Για παράδειγμα, πέρυσι, ο συντελεστής μεταβολής των μισθών για το έτος 2002 αυξήθηκε με τον πληθωρισμό του 2022 (9,6%) και διαμορφώθηκε σε 1,44. Η μεταβολή του 9,6% πέρασε στους συντελεστές όλων των ετών.

Φέτος, ο συντελεστής του 2002 από 1,44, αυξήθηκε κατά 3,5% (πληθωρισμός 2023) και διαμορφώθηκε σε 1,49. Κατά τον ίδιο τρόπο αυξήθηκαν όλοι οι συντελεστές αναπροσαρμογής των συντάξιμων μισθών για τα επόμενα έτη (2003-2023) και έτσι θα προκύψει ο μέσος συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Ο μηχανισμός

Αυξήσεις συντάξεων με ρήτρα πληθωρισμού από 35 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με τους μισθούς και τα έτη ασφάλισης θα έχουν οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2024.
Κέρδος από 60 ευρώ ως και 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή από 720 ευρώ ως 1.200 ευρώ το χρόνο στη σύνταξη, θα έχουν οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, καθώς και ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα με υψηλές συντάξιμες αποδοχές (ενδεικτικά, από 1.969 ευρώ ως 3.594 ευρώ).

Για ασφαλισμένους με μικρότερες συντάξιμες αποδοχές (από 1.230 ευρώ ως 1.902 ευρώ), η αύξηση είναι από 35 ευρώ ως 55 ευρώ το μήνα ή από 420 ευρώ ως 660 ευρώ το χρόνο.

Αναπροσαρμογή

Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών από το 2002 και μετά που λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Οι συντελεστές της τιμαριθμοποίησης των αποδοχών καθορίζονται κάθε χρόνο με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Εν προκειμένω, η τιμαριθμοποίηση των αποδοχών από το 2002 ως το 2023 θα γίνει με βάση τον πληθωρισμό του 2023, που ήταν 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή του 3,5% θα επηρεάσει όλους τους δείκτες αναπροσαρμογής από το 2002 και μετά. Οι συντάξιμες αποδοχές για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος θα είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις αποδοχές που θα είχαν αν έβγαιναν το 2023 και αυτό γιατί θα αυξηθούν κατά το ποσοστό του περσινού πληθωρισμού.

Με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη, ενώ θα πριμοδοτηθούν και από την προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που θα διανύσουν το 2024.

Συντελεστές

Οι συντελεστές αύξησης των αποδοχών για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Εργασίας με βάση τον πληθωρισμό του 2023 και έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί πέρυσι αυξήθηκαν κατά 3,5%, ώστε οι αποδοχές όλων των προηγούμενων ετών να έρθουν «στο σήμερα».

Για παράδειγμα, πέρυσι, ο συντελεστής μεταβολής των μισθών για το έτος 2002 αυξήθηκε με τον πληθωρισμό του 2022 (9,6%) και διαμορφώθηκε σε 1,44. Η μεταβολή του 9,6% πέρασε στους συντελεστές όλων των ετών.

Φέτος, ο συντελεστής του 2002 από 1,44, αυξήθηκε κατά 3,5% (πληθωρισμός 2023) και διαμορφώθηκε σε 1,49. Κατά τον ίδιο τρόπο αυξήθηκαν όλοι οι συντελεστές αναπροσαρμογής των συντάξιμων μισθών για τα επόμενα έτη (2003-2023) και έτσι θα προκύψει ο μέσος συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Ο μηχανισμός

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των αποδοχών για όσους βγαίνουν στη σύνταξη το 2024 λειτουργεί ως εξής:

* Οι μισθοί του 2002 αναπροσαρμόζονται με το δείκτη μεταβολής του πληθωρισμού έτους 2002, που αυξήθηκε σε 1,49.

* Οι μισθοί του 2003 αναπροσαρμόζονται με το δείκτη του 2003, που αυξήθηκε σε 1,44.

* Οι μισθοί του 2004 αναπροσαρμόζονται με τον δείκτη του 2004, που διαμορφώθηκε σε 1,40 κ.ο.κ.

Πρακτικά, ένας ασφαλισμένος που έχει συντάξιμο μισθό 1.900 ευρώ ως το 2023 και σκοπεύει να βγει στη σύνταξη το 2024 θα πάρει αύξηση 3,5% στο μισθό (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με συντάξιμο μισθό 1.967 ευρώ.

Η αύξηση στο μισθό είναι λόγω του πληθωρισμού και ένα μέρος της θα περάσει και στη σύνταξη. Για παράδειγμα, αν ο ασφαλισμένος έχει 39 χρόνια, θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη 933 ευρώ και άλλα 426,17 ευρώ από την εθνική, δηλαδή σύνολο σύνταξης 1.359,47 ευρώ.

Χωρίς την αναπροσαρμογή του πληθωρισμού θα έμενε με συντάξιμο μισθό 1.900 ευρώ και θα έπαιρνε ανταποδοτική σύνταξη 902 ευρώ, εθνική 426,17 ευρώ και σύνολο 1.328 ευρώ.

Λόγω του πληθωρισμού όμως θα έχει μια αύξηση κατά 30 ευρώ στη σύνταξη.

Παραδείγματα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

1 Καθηγητής ΑΕΙ που θα βγει στη σύνταξη το 2024 με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.594 ευρώ, κερδίζει 100 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το χρόνο. Η σύνταξη για το 2024 θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές αυξημένες με τον πληθωρισμό του 2023, δηλαδή κατά 3,5%. Αν ο συντάξιμος μισθός του το 2023 ήταν 3.472 ευρώ, για το 2024 θα είναι 3.594 ευρώ. Η σύνταξη που θα πάρει το 2024 είναι τα 426,17 ευρώ από την εθνική, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί στα 1.797 ευρώ. Συνολικά, θα πάρει 2.223 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023, θα έπαιρνε 2.123 ευρώ (1.736 ευρώ ανταποδοτική 413,76 ευρώ εθνική, συν αύξηση 3%).

2 Δημόσιος υπάλληλος που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη το 2024 και συντάξιμες αποδοχές 1.934 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.394 ευρώ. Ο ίδιος ασφαλισμένος, αν έβγαινε το 2023, θα έπαιρνε σύνταξη (μετά και την αύξηση 3%) 1.340 ευρώ, γιατί θα αποχωρούσε με 39 έτη και μικρότερες συντάξιμες αποδοχές. Το κέρδος του για το 2024 είναι 54 ευρώ στη μηνιαία του σύνταξη ή 648 ευρώ όφελος σε ετήσια βάση.

3 Ασφαλισμένος στον ιδιωτικό τομέα που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη το 2024 και συντάξιμες αποδοχές 2.229 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.541 ευρώ. Ο ίδιος ασφαλισμένος, αν έβγαινε το 2023, θα έπαιρνε σύνταξη (μετά και την αύξηση 3%) 1.479 ευρώ, γιατί θα αποχωρούσε με 39 έτη και μικρότερες συντάξιμες αποδοχές. Το κέρδος του για το 2024 είναι 62 ευρώ στη μηνιαία του σύνταξη ή 744 ευρώ όφελος σε ετήσια βάση.

Τα ποσά που κερδίζουν

Συντάξιμος μισθός 2023 (1)Συντάξιμος μισθός 2024 (2)Σύνταξη το 2023 με 37 έτη και αύξηση 3%Σύνταξη το 2024 με 38 έτηΚέρδος για το 2024Σύνταξη το 2023 με 39 έτη και αύξηση 3%Σύνταξη το 2024 με 40 έτηΚέρδος για το 2024
3.4723.5941.9412.040992.1232.223100
3.1373.2471.7951.884891.9602.05090
2.8292.9281.6601.741811.8091.89081
2.5652.6551.5451.618731.6801.75474
2.4732.5601.5051.576711.6351.70671
2.2932.3731.4271.492651.5471.61366
2.1542.2291.3661.427611.4791.54162
2.0702.1421.3291.388591.4381.49860
1.9021.9691.2561.310541.3561.41155
1.8691.9341.2421.295531.3401.39454
1.7191.7791.1761.225491.2661.31649
1.6651.7231.1531.200471.2401.28848
1.5771.6321.1141.159451.1971.24245
1.4861.5381.0751.117421.1531.19543
1.5611.6161.1071.152451.1891.23445
1.4161.4661.0441.084401.1181.15941
1.3471.3941.0141.052381.0851.12339
1.2901.3359891.026371.0571.09437
1.2301.2739639983510271.06335

Υπάλληλοι ειδικών μισθολογίων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

(1) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.

(2) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 3,5% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.