Συντάξεις: Είναι οριστικό! Γι’ αυτό όσοι έχουν έστω και 1 ένσημο πριν το 1993 είναι τυχεροί

Αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δικαιούνται όσοι έχουν τουλάχιστον ένα ένσημο πριν από το 1993. Αυτό ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από τις 13/5/2016 και μετά.

Συντάξεις: Είναι οριστικό! Γι’ αυτό όσοι έχουν έστω και 1 ένσημο πριν το 1993 είναι τυχεροί

Πολλοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, που έχουν τουλάχιστον ένα ένσημο πριν από το 1993, λαμβάνουν σύνταξη είτε πλήρη είτε μειωμένη από την ηλικία των 60 ετών και μετά, βάσει των νέων ορίων ηλικίας που εφαρμόζονται από τον Αύγουστο του 2015.

Το κρίσιμο κριτήριο για την έξοδο στη σύνταξη είναι να συμπληρώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, από εργασία, ανεργία ή εξαγορές χρόνου ασφάλισης, μέχρι το 2012. Τα ένσημα μέχρι το 2012 τους παρέχουν όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν έως το 2012 αναγνωρισμένες 10.500 ημέρες εργασίας.

Ωστόσο, αν ο απαιτούμενος αριθμός ημερών δεν συμπληρώνεται μέχρι το 2012 αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, τότε χάνεται η κατοχύρωση και το όριο ηλικίας πηγαίνει αυτόματα στα 62 για μειωμένη σύνταξη και στα 67 για πλήρη, εκτός αν έχουν αναγνωρισμένες 12.000 ημέρες εργασίας. Αυτή η “παγίδα” αποφεύγεται μόνο με την αναγνώριση επιπλέον χρόνου εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν έξτρα εισφορές, είτε σε ένα ταμείο είτε σε παράλληλη ασφάλιση, είτε ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα δουν αυξημένα ποσά στις συντάξεις τους έως 754 ευρώ. Κερδισμένοι είναι όλοι οι ασφαλισμένοι είτε ξεκίνησαν να ασφαλίζονται πριν είτε μετά το 1993, εφόσον κατέβαλαν επιπλέον εισφορές στα ταμεία τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς κερδίζουν προσαύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης με συντελεστή 0,075% για κάθε έτος.

Οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων είναι εκείνες που θα επωφεληθούν από το μπόνους σύμφωνα με το νέο καθεστώς εργασίας:

  1. Ασφαλισμένοι που συνεισφέρουν σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών και πληρώνουν εισφορές σύνταξης πάνω από το 20% του εργασιακού τους βίου.
  2. Ασφαλισμένοι που συνεισφέρουν σε δύο ταμεία παράλληλα και έχουν ενιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά.
  3. Ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και επιπλέον πρόσθετο ασφάλιστρο σύνταξης 3,6%.
  4. Ασφαλισμένοι στους δήμους που πληρώνουν εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και επιπλέον πρόσθετο ασφάλιστρο σύνταξης 4,5%.

Ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση

Δήλωση στην πλατφόρμα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά 4 κατηγορίες συνταξιούχων:

  • Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν απασχολούνται μέχρι σήμερα.
  • Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που ξεκίνησαν να εργάζονται από 1.1.2024, ακόμη κι αν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους.
  • Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους.
  • Όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία μετά την υποβολή της αυτής. Τονίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και οι εν αναμονή συνταξιούχοι των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Όπως τονίζει ο ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που το αίτημά τους απορριφθεί, το παρακρατηθέν ποσό θα τους επιστραφεί.
  • Αξίζει να σημειωθεί πως η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους). Περίοδος χάριτος 4 μηνών θα ισχύσει για τους συνταξιούχους που ήδη εργάζονται.