Συντάξεις Φεβρουαρίου 2024: Μεγάλη ανατροπή με την πληρωμή – Τι αλλάζει

Τον επόμενο μήνα θα υπάρξει μια τροποποίηση στις συντάξεις, καθώς στις συντάξεις Φεβρουαρίου 2024 δεν θα εφαρμοστεί το πέναλτι του 30% για τους συνταξιούχους που είναι εργαζόμενοι.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2024: Μεγάλη ανατροπή με την πληρωμή - Τι αλλάζει

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, οι βασικές συντάξεις από προηγούμενα ταμεία μη μισθωτών θα καταβληθούν, ενώ την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, θα γίνει η καταβολή των συντάξεων από προηγούμενα Ταμεία μισθωτών, καθώς και των βασικών και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Αλλαγή στις συντάξεις έρχεται τον επόμενο μήνα καθώς στις συντάξεις Φεβρουαρίου δεν θα εφαρμοστεί το πέναλτι του 30% για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους.

Αυτό θα γίνει επειδή θα εφαρμοστεί ο μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους ο οποίος θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους ενώ για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα είναι ίσο με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι που έχουν ή θα αναλάβουν και θα δηλώσουν εργασία από την 1η Ιανουαρίου 2024, αντί μείωσης 30% στη σύνταξη, θα καταβάλλουν εισφορά 10% από τον μισθό τους, αν εργάζονται ως μισθωτοί, ενώ αν απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δίνουν τις εισφορές με προσαύξηση 40% για κύρια και επικουρική ασφάλιση (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι) ή 50% αν έχουν μόνο κύρια ασφάλιση.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία να εργασθούν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ και, μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνονται με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ προκειμένου να ενθαρρύνεται η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θυμίζεται ότι πρόσφατα έγιναν αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων κάθε μήνα.

Συντάξεις: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες τον Φεβρουάριο 2024

Συγκεκριμένα, με την αναθεώρηση του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019), ορίζονται οι νέες ημερομηνίες καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ:

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες για τους συνταξιούχους

Αναλυτικά:

  • Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα πληρώσουν στις 26 Ιανουαρίου τις συντάξεις
  • Το Δημόσιο, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΙΚΑ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, το ΕΤΑΤ και η ΔΕΗ θα  καταβάλουν στις 30 Ιανουαρίου 2024 τις  συντάξεις.

Τα ποσά των συντάξεων αναμένεται να εμφανιστούν από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας καταβολής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.