Συντάξεις Ιουνίου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες

Σε δύο ημερομηνίες αναμένεται να γίνει η πληρωμή στις συντάξεις Ιουνίου 2024. Δείτε αναλυτικά τις καταβολές ανά Ταμείο.

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες

Η πληρωμή των συντάξεων για τον Μάιο του 2024 έχει ολοκληρωθεί και τώρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επόμενων συντάξεων, εκείνων του Ιουνίου 2024.

Τι έχει αλλάξει στην πληρωμή των συντάξεων

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την – κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4611/2019 – πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις αντί δύο ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2023 και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται διαφορετικά.

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)

Άρθρο 34

Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μη μισθωτοί

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Ισχύει για όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα ΑΜΚΑ.

Συγκεκριμένα:

• Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαΐου 2024
• Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 28 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα τις καταβάλλει την Τρίτη 28 Μαΐου

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μη μισθωτοί

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα:

• Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα τις καταβάλλουν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Το ΕΤΑΤ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
• Η ΔΕΗ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024