Συντάξεις Μαιου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες για τους συνταξιούχους

Ποιες είναι οι ενημερωμένες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ και τις συντάξεις του Μαιου 2024.

Συντάξεις Μαιου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες για τους συνταξιούχους

Η εξόφληση των συντάξεων για τον Απρίλιο του 2024 έχει ολοκληρωθεί, και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για την επόμενη πληρωμή, των συντάξεων του Μαΐου του 2024.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων κάθε μήνα, σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Αυτό ισχύει για όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα ΑΜΚΑ.

Ένα συχνό ερώτημα των συνταξιούχων, όταν ανακοινώνονται οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων, είναι τι ώρα μπαίνουν οι συντάξεις και πότε τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ των τραπεζών, ώστε να μπορούν να κάνουν ανάληψη με την κάρτα τους.

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη ΕΡΓΑΣΙΜΗ ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδυνές ώρες (συνήθως από 17.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα).

Συντάξεις Μαιου 2024: Πληρωμή σε δύο ημερομηνίες για τους συνταξιούχους

Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2024 την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Το ίδιο θα κάνει λογικά ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Συγκεκριμένα:

  1. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.
  2. Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.
  3. Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Συγκεκριμένα

  1. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  2. Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  3. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  4. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  5. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  6. Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  7. Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 18.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα).