Επίδομα στέγασης

Πληρώνονται Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου, προνοιακά Απριλίου 2024

Πότε αναμένεται η καταβολή των πληρωμών για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα ενοικίου, τα προνοιακά επιδόματα και τις παροχές του ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο του 2024.

Πότε πληρώνονται Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου, προνοιακά Απριλίου 2024

Πότε προβλέπεται η καταβολή των πληρωμών για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα ενοικίου, τα προνοιακά επιδόματα και τις παροχές του ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο του 2024.