ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νοσοκομείο ζητά παθολόγο με αμοιβή 2.000 ευρώ – Δείτε την περιοχή 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς αναζητά ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Κιλκίς - ΟΜΕ Κιλκίς με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς το Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Παθολογικό Τμήμα αυτού και την κλινική Covid-19. Δείτε τη διάρκεια απασχόλησης καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.