Τελείωσαν την αγορά τα Jumbo – Έβγαλαν αστρονομικά κέρδη

Πολύ μεγάλα ήταν τα κέρδη της εταιρείας Jumbo για το 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα.

Τελείωσαν την αγορά τα Jumbo - Έβγαλαν αστρονομικά κέρδη

Για άλλη μια φορά τα Jumbo απέδειξαν ότι είναι ο βασιλιάς στον κλάδο τους.

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το 2023 και τα αποτελέσματα τους άφησαν όλους με το στόμα ανοιχτό.

Πόσα είναι τα κέρδη και ποιο το μέρισμα που θα μοιραστεί τελικά στους μετόχους;

Τεράστια κέρδη για τα Jumbo – Τελείωσαν τον ανταγωνισμό

Το 2023, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου JUMBO, ανήλθαν σε 303,00 εκατ.€ καταγράφοντας αύξηση +21,88% σε σχέση με το 2022, όπως γνωστοποίησεη εταιρία σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος € 1,00 (μικτό) ανά μετοχή όπου αντιπροσωπεύει το περίπου το 45% των καθαρών κερδών του Ομίλου.

Η διοίκηση του Ομίλου JUMBO δηλώνει έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο, στις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την εναρμόνιση των τιμών με τα εισοδήματα των καταναλωτών ενώ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία (π.χ. καλάθια εποχικών προϊόντων με εξαιρετικά μειωμένες τιμές) που στοχεύουν στην ομαλοποίηση της αγοράς αλλά και στην απρόσκοπτη λειτουργία της τροφοδοτικής αλυσίδας.

Παρότι οι ενδείξεις πωλήσεων και κερδοφορίας είναι αισιόδοξες μέχρι και σήμερα, λόγω της ρευστότητας του πολέμου στη Μέση Ανατολή η διοίκηση θα επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2024 με την ανακοίνωση των πωλήσεων του Απριλίου, οι οποίες αποτυπώνουν τα τέσσερα πέμπτα της συνολικής Πασχαλινής περιόδου.

Πόσο έφτασε ο τζίρος από τις πωλήσεις

Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ ευρώ.

Το 2023, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά +13,90% σε σύγκριση με το 2022, στα 1.081,39 εκατ. Ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε 55,77% από 55,92% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης του κόστους μεταφοράς.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 398,10 εκατ.€ από 336,75 εκατ.€ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά +18,21%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 303,00 εκατ.€ καταγράφοντας αύξηση +21,88% συγκρινόμενα με τα 248,60 εκατ.€ του 2022.

Ρευστότητα
Την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μαζί με τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου, ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 370,41εκατ.€ έναντι 522,48 εκατ.€ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αυτό συνέβη επειδή η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε, τον Μάιο του 2023, στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ €, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος.

Συνολικά οι χρηματικές διανομές για το 2023 ανήλθαν σε 2,947 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων.

Πρόθεση της Διοίκησης είναι να προτείνει στους μετόχους, τη διανομή μερίσματος 1,00€ (μικτό) ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Μαρτίου 2024 η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.