Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα – Πόσα θα πληρώσετε

Από την 1η Μαΐου μπορούν να πληρώνουν οι πολίτες τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους με τον μήνα, μέσω του MyCar. Το εν λόγω μέτρο αφορά σε όσους είχαν οχήματα σε ακινησία και θέλουν να τα επανακυκλοφορήσουν.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πόσα θα πληρώσετε

Η νέα διάταξη επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να διαχειρίζονται καλύτερα τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να πληρώνουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να επαναφέρουν τα οχήματά τους στην κυκλοφορία. Η δυνατότητα να επιλέγουν τον αριθμό των μηνών για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν ανάγκη τη χρήση τους για ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Ωστόσο, η απαίτηση για άμεση ψηφιακή ακινησία μετά τη λήξη του διαστήματος κίνησης είναι σημαντική για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να αποφευχθούν πρόστιμα. Επομένως, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτήν την πτυχή κατά τη διαχείριση των τελών κυκλοφορίας τους μέσω του MyCar.

Ειδικότερα, αν ένας ιδιοκτήτης ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου επιλέξει να θέσει σε αναστολή την κυκλοφορία του οχήματός του για ένα μήνα, θα πληρώσει το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, δηλαδή 10 ευρώ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Όταν λήξει η περίοδος αυτής της αναστολής και αρχίσει η κυκλοφορία του οχήματος ξανά, το όχημα θα πρέπει να τεθεί σε ψηφιακή αναστολή, αν δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να αντιμετωπίσει πρόστιμα. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μήνα κίνησης του οχήματος, πρέπει να καταβάλει αναλογικό μέρος των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, αν επιλέξει να κυκλοφορήσει για έναν ακόμα μήνα, θα πρέπει να πληρώσει και πάλι το 1/12 των τελών, δηλαδή 10 ευρώ. Αν επιλέξει να κυκλοφορήσει για δύο μήνες, θα πρέπει να καταβάλει το 2/12, και ούτω καθεξής.

Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει υπόψη του τη συχνότητα κυκλοφορίας του οχήματός του και να προσαρμόσει ανάλογα τις πληρωμές του για τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφύγει πρόστιμα και παραβάσεις.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί εξαρτάται από τους μήνες που θα επιλέξουν οι ιδιοκτήτες να κυκλοφορούν το όχημα. Για έναν μήνα θα πληρώσουν το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12, για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

Το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία, αλλιώς ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τσουχτερά πρόστιμα.

Πώς γίνεται η διαδικασία για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

  • Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCar, κάνοντας χρήση των κωδικών TaxisNet, στην οποία θα συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματος.
  • Αφού προηγηθεί αυτόματος έλεγχος, εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο, υποβάλλεται το αίτημα και στη συνέχεια θα καταβάλλουν όσα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης ακινησίας.
  • Έτσι θα μπορούν να επανατοποθετήσουν τις πινακίδες στα αυτοκίνητά τους και να τα κυκλοφορήσουν.
  • Στην περίπτωση που για παράδειγμα ένας οδηγός πληρώσει για δύο μήνες τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί, για να κάνει άρση ακινησίας.

Οι διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ

  • Ελάχιστο Διάστημα Άρσης Ακινησίας: Ανεξαρτήτως του πραγματικού διαστήματος ακινησίας, οφείλεται ολόκληρος ο μήνας των τελών κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν το όχημα έμενε σε ακινησία για λιγότερο από έναν μήνα, τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να καταβληθούν για ολόκληρο τον μήνα.
  • Υποβολή Αιτήματος Άρσης Ακινησίας: Οι ιδιοκτήτες που έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους πρέπει να υποβάλλουν αίτημα άρσης ακινησίας στην αρμόδια ΔΟΥ για να τις παραλάβουν. Αυτό είναι σημαντικό για τη διαδικασία επανακυκλοφορίας του οχήματος.
  • Επαναφορά σε Ακινησία Μετά τη Λήξη του Διαστήματος Κίνησης: Αν το όχημα δεν τεθεί άμεσα σε ακινησία μετά τη λήξη του διαστήματος κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη, προβλέπεται πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αλλά μειωμένο κατά το διπλάσιο των αναλογικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί.