Τεράστια κίνηση ο Σκλαβενίτης – Δίνει νέες αυξήσει στο προσωπικό

Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε πως ο Σκλαβενίτης είναι από τους καλύτερους εργοδότες στη χώρα μας.

Τεράστια κίνηση ο Σκλαβενίτης - Δίνει νέες αυξήσει στο προσωπικό

Προχωράει σε νέα αυξήσεις για το προσωπικό…

Όπως προκύπτει, από τον Δεκέμβριο του 2023 η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.” πάει σε νέα… ύψη τους μισθούς.

Πρόκειται για ετήσια αύξηση 30,7 εκατ. ευρώ, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Πόσο αυξάνει τους μισθούς ο Σκλαβενίτης

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, βασικά σημεία της νέας πολιτικής είναι:

– Αύξηση αποδοχών ποσοστού – κατά μέσο όρο – 5,17% για 31.400 εργαζόμενους, αρχής γενομένης από το Δώρο Χριστουγέννων 2023.

-Αύξηση Βασικού Μισθού σε 900€ για εργαζόμενο με έως δύο έτη προϋπηρεσίας στην Επιχείρηση και 960€ μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών. Για έγγαμο εργαζόμενο, ο βασικός μισθός διαμορφώνεται σε 960€ και 1.020€, αντίστοιχα.

-Αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στην επιχείρηση από τις 14-2-2012 έως τις 31-12-2023, δηλαδή διάστημα το οποίο δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία με βάση την πρόσφατη νομοθεσία για την άρση της αναστολής των ωριμάνσεων.

-Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Παροχών της Επιχείρησης διευρύνεται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των Εργαζομένων με αυξημένες οικογενειακές ανάγκες:

-Χορήγηση παροχής ποσού 500€ για κάθε γέννηση ή υιοθεσία τέκνου.

-Αύξηση του ποσού των μηνιαίων διατακτικών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους Εργαζόμενους από 50€ σε 70€.

-Χορήγηση μηνιαίων διατακτικών αξίας 50€ σε κάθε ανήλικο τέκνο Εργαζομένου σε χηρεία.

Μεγάλη κίνηση για ειδικές περιπτώσεις

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων του Προγράμματος, όπως οι ειδικές άδειες και η χορήγηση διατακτικών σε εργαζόμενους γονείς με τέκνα με ειδικές ανάγκες, το δώρο γάμου, οι διατακτικές επιβράβευσης και εορτών, το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας με πλήρη κάλυψη των ασφαλίστρων των εργαζομένων από την Επιχείρηση, η παροχή έκπτωσης ποσοστού 7% για αγορές ειδών ευρείας κατανάλωσης και ποσοστού 10% για αγορές ειδών οικιακού εξοπλισμού.

Κατά τη διετία 2022-2023, η “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ” συνέχισε τη σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας, προβαίνοντας σε προσλήψεις 7.150 εργαζομένων.