Θέσεις εργασίας: Αυτές είναι οι ειδικότητες που ψάχνει η ελληνική βιομηχανία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ξεκίνησε πρόσφατα πρωτοβουλία για σύσταση ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα μπορούν να έρχονται στη χώρα εργαζόμενοι από τρίτες χώρες προκειμένου να καλυφθούν κενά στην ελληνική βιομηχανία, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα.

Θέσεις εργασίας: Αυτές είναι οι ειδικότητες που ψάχνει η ελληνική βιομηχανία

Η πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση στην επίλυση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στην ελληνική βιομηχανία. Η ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τη διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσληψης, τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και τη διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών.

Μια καλά σχεδιασμένη και λειτουργική πλατφόρμα μπορεί να διευκολύνει τόσο τις επιχειρήσεις που ψάχνουν για εργατικό δυναμικό όσο και τους εργαζομένους που αναζητούν εργασία. Επιπλέον, η διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της και άλλες πτυχές, όπως η εκπαίδευση και η ένταξη των νέων εργαζομένων στον εργατικό χώρο, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, όπως η ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Ορισμένες από τις κύριες θέσεις εργασίας που οι ελληνικές βιομηχανίες αναζητούν περιλαμβάνουν:

  • Ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και οδηγούς.
  • Ανειδίκευτους εργάτες.
  • Επαγγελματίες, όπως μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς και άλλους.
  • Τεχνικούς και βοηθούς.
  • Πωλητές και υπαλλήλους γραφείου, όπως γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής και ταμίες.

Το γεγονός ότι περίπου το 90% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Επιπλέον, η ανάγκη για προσλήψεις από τρίτες χώρες είναι μια πιθανή λύση που εξετάζεται με τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας.

Το γεγονός ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού επηρεάζει επίσης στελέχη στις γραμμές παραγωγής και σε τομείς όπως η πληροφορική αποδεικνύει την πολυπλοκότητα του προβλήματος και την ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βρουν εργατικό δυναμικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Είναι ενδιαφέρον που το μεγαλύτερο ποσοστό ψάχνει για ειδικευμένους τεχνίτες και χειριστές εξοπλισμού, καθώς και για επαγγελματίες όπως μηχανικούς και οικονομολόγους. Η ανάγκη για αυτούς τους εργαζόμενους μπορεί να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς ή την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ανεργία συνδέεται όχι μόνο με το επίπεδο αμοιβών, αλλά και με το ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού που δεν είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας, των προσδοκιών αμοιβών και των συνθηκών εργασίας.

Γενικά, αυτά τα στατιστικά στοιχεία παρέχουν μια εικόνα των τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας και μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των τάσεων στον κόσμο της εργασίας.

  • το 49,2% αναζητά ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και οδηγούς
  • το 48,3% ψάχνει για ανειδίκευτους εργάτες
  • το 42,4% των επιχειρήσεων αναζητά επαγγελματίες, όπως μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς και άλλους
  • το 40,7% ψάχνει τεχνικούς και βοηθούς
  • το 27,1% χρειάζεται πωλητές και υπαλλήλους γραφείου, όπως γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής και ταμίες.

Οι εκπρόσωποι των βιομηχανικών εταιρειών επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο αμοιβών, αλλά συνδέεται επίσης με το μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού που δεν είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας.