Θέσεις εργασίας: Γνωστή εταιρεία ψάχνει γιατρούς – Οι ειδικότητες και η προκήρυξη

Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες, όπως ιατρός γενικής ιατρικής, ιατρός μικροβιολογίας και ιατρός καρδιολογίας. Η προκήρυξη είναι ανοικτή τόσο σε ιατρούς όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Θέσεις εργασίας: Γνωστή εταιρεία ψάχνει γιατρούς - Οι ειδικότητες και η προκήρυξη

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη ιατρών για τρείς νέες θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις αφορούν ιατρούς συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για επτά μήνες, έως 31 Δεκεμβρίου 2024 με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΜΥ ΑΕ και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Οι θέσεις εργασίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

  • Ιατρός Γενικής Ιατρικής – 1 θέση
  • Ιατρός Μικροβιολογίας – 1 θέση
  • Ιατρός Καρδιολογίας – 1 θέση

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την ΑΕΜΥ Α.Ε. – Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2024 έως και 31 Μαΐου 2024, ώρα 14:00 ως εξής:

α) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή
β) να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή
γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08:00 – 14:00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, τ.κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο φάκελο θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΘΗΡΑ, Τ.Κ. 84700
ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΠΟ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:….

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς ή γ) η ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτοπροσώπως. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, των οποίων οι αιτήσεις σε περίπτωση αποστολής, θα παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 03 Ιουνίου 2024 , ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα ληφθούν/υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.