Θέσεις εργασίας: Η ΔΕΗ αναζητά προσωπικό στην Αττική

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη μίας θέσης ειδικότητας Data Engineer στην περιοχή της Αττικής.

Θέσεις εργασίας: Η ΔΕΗ αναζητά προσωπικό στην Αττική

Η ΔΕΗ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα και να συμβάλετε στην ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών υποδομών της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Θέσης

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Ροών Δεδομένων
 • Χρήση τεχνολογιών Cloud όπως Azure Fabric και Azure Data Factory.
 • Δημιουργία αξιόπιστων και αποδοτικών ροών δεδομένων για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Συνεργασία με Επιχειρησιακούς και Τεχνικούς Χρήστες
 • Κατανόηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και απαιτήσεων σε σχέση με τα δεδομένα.
 • Επικοινωνία με διάφορα τμήματα για την ενσωμάτωση και χρήση δεδομένων.

Ανάλυση και Σχεδιασμός Διεπαφών και Διασυνδέσεων Συστημάτων:

 • Σχεδιασμός διεπαφών και διασυνδέσεων συστημάτων με χρήση APIs, events, και integration bus.
 • Εξασφάλιση της ομαλής ροής και διαχείρισης των δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Προσόντα Υποψηφίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο στην Πληροφορική, Μηχανική Υπολογιστών ή συναφή κλάδο.
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών Cloud και ειδικά των εργαλείων της Azure.
 • Ικανότητα συνεργασίας με διάφορα τμήματα και κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών.
 • Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση APIs και integration bus.

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον έξι (6) έτη συναφούς εμπειρίας σε θέση Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε συναφείς κλάδους θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Γνώση αρχιτεκτονικών και σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αρχιτεκτονικής και υποδομής δεδομένων, κατά προτίμηση στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους Azure της Microsoft
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών μετασχηματισμού δεδομένων (ETL/ELT) με τη χρήση σχετικών εργαλείων όπως Azure Data Factory, Databricks, AirFlow
 • Εμπειρία σε SQL, Python
 • Εμπειρία σε Spark, R, KQL θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Εμπειρία στη χρήση εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) για τη δημιουργία αναφορών και αναλύσεων (με έμφαση σε QlikSense ή PowerBI)
 • Τίτλος πιστοποίησης σε περιβάλλον Microsoft Cloud π.χ. DP-900 (Azure Data Fundamentals) ή/και PL300 Power BI Data Analyst Associate ή/και AZ-100 (Azure Data Scientist Associate) ή/και DP-203 (Azure Data Engineer Associate) θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διαθεσιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας)

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα & διατμηματική συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση αλλαγής και καινοτομία
 • Στρατηγική σκέψη

Τα οφέλη

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος
 • Δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας.

Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ομάδας της ΔΕΗ και να συμβάλετε στην ψηφιακή της μετάβαση και ανάπτυξη!

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την αγγελία