Θέσεις εργασίας σε ΔΕΥΑΒ – Πώς θα κάνετε αίτηση 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έντεκα (11) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 έως και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 2:00μ.μ.

Θέσεις εργασίας σε ΔΕΥΑΒ - Πώς θα κάνετε αίτηση 

Ο πρόεδρος τη ΔΕΥΑΒ Δήμου Βισαλτίας, ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) Υδρονομέων Άρδευσης και έναν (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2024, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1 ο όροφο), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ([email protected])

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την υπ’ αριθμ. 14/2024 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου ως εξής:

• δύο (2) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου,

• δύο (2) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας,

• δύο (2) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς,

• μία (1) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Μαυροθάλασσας,

• μία (1) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Ιβήρων.

• μία (1) θέση για Χειριστή Μηχανήματος έργου JCB στην Ενότητα Τραγίλου

Ήτοι συνολικά δώδεκα (10) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024 και ένας (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες