Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ – Ολες οι λεπτομέρειες

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη ΔΕΗ ξεκίνησε την Δευτέρα 15 Απριλίου και λήγει την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ - Ολες οι λεπτομέρειες

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσλαμβάνει έναν υποψήφιο για τη θέση του «Αναλυτή Χαρτοφυλακίου Εισπράξεων», στην περιοχή της Αττικής.

Οι αρμοδιότητες του υποψήφιου περιλαμβάνουν διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πιστωτικών ή χρεωστικών χαρτοφυλακίων, παρακολούθηση των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατάρτιση περιοδικών αλλά και μη προγραμματισμένων (ad-hoc) αναφορών προόδου, τήρηση βάσεων δεδομένων κ.α.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη ΔΕΗ ξεκίνησε την Δευτέρα 15 Απριλίου και λήγει την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Οι αρμοδιότητες της θέσης

 • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πιστωτικών ή χρεωστικών χαρτοφυλακίων
 • Παρακολούθηση των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατάρτιση περιοδικών αλλά και μη προγραμματισμένων (ad-hoc) αναφορών προόδου
 • Τήρηση βάσεων δεδομένων
 • Κατάρτιση ειδικών αναφορών για αξιολόγηση ενεργειών

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη συναφούς εμπειρίας σε α) αναλύσεις, σύνθεση και συμπεράσματα αναφορών μεγάλου όγκου δεδομένων (μέσω Power ΒΙ ή Qlick Sense), δημιουργία παρουσιάσεων των αναφορών, καθώς και σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Oracle ή SQL Server) και β) δημιουργία δεικτών μέτρησης – απόδοσης και ανάλυσης οικονομικών δεδομένων
 • Ανώτερο επίπεδο ανάλυσης δεδομένων και επεξεργασίας εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ: βάσεις δεδομένων, Power ΒΙ, Tableau, Qlick Sense κ.α. θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) & Internet

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και διατμηματική συνεργασία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Διαχείριση αλλαγής

Τα οφέλη της θέσης στη ΔΕΗ

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος
 • Δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης ΕΔΩ.