Θέσεις εργασίας στην ΕΕΕΠ – Η προκήρυξη

Με στόχο την οργανωτική αναβάθμισή της και την επαρκή στελέχωσή της, η ΕΕΕΠ δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Δημοσίους Υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την κάλυψη 40 θέσεων με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Θέσεις εργασίας στην ΕΕΕΠ - Η προκήρυξη

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ.) αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Ιδρύθηκε αρχικά το 2004 ως «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» (Ε.Ε.Ε.Τ.Π.), ενώ πήρε τη σημερινή της ονομασία το 2011. Είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία των παιγνίων τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

Η ΕΕΕΠ καταρτίζει επίσης τη λεγόμενη «μαύρη λίστα», στην οποία περιλαμβάνονται ιστότοποι παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.  Η ΕΕΕΠ έπειτα από συνεχείς ελέγχους ανανεώνει συχνά την blacklist. Η σύνθεση του συμβουλίου αποφασίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τη wilkipedia.

Οι θέσεις στην ΕΕΕΠ 

• Είκοσι πέντε (25) θέσεις εργασίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων.
• Πέντε (5) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού (Νομικών).
• Πέντε (5) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων.
• Τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και Λογιστικού.
• Δύο (2) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής.

Η ΕΕΕΠ σύμφωνα με τους ν. 3229/2004 και 4002/2011 αποτελεί έναν ελεγκτικό και εποπτικό οργανισμό, σε έναν κλάδο που οι εξελίξεις και οι δυναμικές αναπτύσσονται πολύ γρήγορα.

Η Αρχή για να επιτελέσει όσον το δυνατόν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα το έργο της χρειάζεται έμπειρο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

Ο χώρος που καλείται να ελέγξει η ΕΕΕΠ είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

Συνεπώς, ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας απαιτείται να είναι έτοιμος και κατάλληλα στελεχωμένος, ώστε να επιτελέσει ορθά το έργο του.

Στη βάση αυτών των αναγκών, οργανώνονται ταξίδια και συμμετοχές σε διεθνή φόρα και συνέδρια για την περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών Ελεγκτών.

Εδώ, λοιπόν έρχεται ο ρόλος του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Οι ελεγκτές-μέλη της ΕΕΕΠ μπορούν να εργάζονται Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες, μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο λαμβάνοντας της σχετικές αποζημιώσεις.

Το ίδιο ισχύει για τη νυκτερινή εργασία.

Όσοι εργάζονται στην Αρχή πραγματοποιούν μέχρι 240 ώρες υπερωρίες το εξάμηνο, διπλάσιο χρόνο από τον συνήθη προβλεπόμενο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε αμειβόμενες Ομάδες και Επιτροπές, με λιγότερους περιορισμούς από τους συνήθεις στο Δημόσιο.

Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν την ΕΕΕΠ ως αποσπασμένοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν και εκτός έδρας μέχρι 180 μέρες το χρόνο, με την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Επιπλέον, μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις εφαρμόζεται ένα σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που μπορεί να προσαυξήσει το ετήσιο εισόδημα των υπαλλήλων μέχρι και 15% των ετήσιων βασικών μισθών τους και των επιδομάτων θέσης.

Μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρος αφορά στη διάρκεια της απόσπασης. Είναι 4ετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για άλλες τρεις φορές. Αυτό σημαίνει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλέξουν να κάνουν το βήμα και τελικά ενταχθούν στην ΕΕΕΠ θα έχουν ικανό χρονικό ορίζοντα που ευνοεί την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Τέλος, η εργασία που επιτελείται στην ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται μονάχα στο ελεγκτικό καθήκον, αλλά παράλληλα οι υπάλληλοι ασκούν διοικητικό έργο σε ποικίλα αντικείμενα, όπως η διοίκηση έργου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναφορών, η ανάπτυξη εφαρμογών και ο σχεδιασμός δράσεων επικοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στην τελευταία Έκθεση Πεπραγμένων, εκσυγχρονίζεται η οργανωτική δομή, ώστε να εναρμονίζεται με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές οργανωτικής διάρθρωσης, με βασικούς πυλώνες την, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη προσαρμογή των λειτουργιών της Αρχής στις αυξανόμενες ανάγκες εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, την προστασία του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη δράση της.

Η Πρόσκληση για στελέχωση του ΕΕΕΠ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση
Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψηφιότητας
Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαρτίου 2024.

Για πρόσθετες πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 211 1075 112 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

ΕΕΕΠ: Αναγκαιότητα η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο στη χώρα μας

Η δημιουργία καζίνο ευρέος φάσματος στην Ελλάδα δημιουργεί την ανάγκη για αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο στη χώρα μας σύμφωνα με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Καζίνο. Σε διαφορετική περίπτωση οι διεθνείς παίκτες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα με τη χώρα μας να χάνει μια μοναδική ευκαιρία.

Σύμφωνα με άρθρο που έχει δημοσιεύσει στο Newsletter για το 2023 η Επιτροπή δίνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα καζίνο στην χώρα μας προκειμένου η χώρα να μετατραπεί σε «παράδεισο» για τους διεθνείς παίκτες καζίνο.

Σύμφωνα με το νόμο 4512/18 προβλέπεται ότι καζίνο ευρέος φάσματος εκτός από το Ελληνικό θα δημιουργηθούν καταρχήν στο Μαρούσι, με τη μετεγκατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας και στην Κρήτη.

Σύμφωνα όμως με τις προβλέψεις της Επιτροπής το πιο πιθανό είναι πως και πολλά από τα παλιά αδειοδοτημένα καζίνο όταν μετατραπούν σε ΕΚΑΖ θα γίνουν ευρέος φάσματος διενεργώντας τις απαραίτητες επενδύσεις μετασχηματισμού τους.

«Θα είναι μικρότερα από το καζίνο στο Ελληνικό αλλά θα λειτουργούν με την ίδια προσέγγιση και για να είναι πετυχημένα δεν μπορούν να αρκεστούν στους παίκτες κάθε περιοχής θα πρέπει να προσελκύσουν και διεθνείς παίκτες» αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής.

Μάλιστα στο άρθρο επισημαίνεται ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο στη χώρα μας λειτούργησε ικανοποιητικά στο επίπεδο της εποπτείας. Έχει δημιουργηθεί όμως για καζίνο παλαιού τύπου που με το νόμο 4512/18 αναφέρονται ως απλού τύπου. Είναι τεχνικά λόγω και της πολυπλοκότητας του δύσκολο και μη παραγωγικό να προσαρμοστεί στις ανάγκες των καζίνο ευρέος φάσματος. Η πιο δόκιμη λύση είναι να δημιουργηθεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο στον υπάρχον νόμο ή σημιακές αλλαγές οι οποίες θα είναι λειτουργικές για αυτού του τύπου των καζίνο» διευκρινίζεται.

Αλλά δεν σταματούν εκεί. Τονίζουν ότι «αν θέλουμε ως χώρα να είμαστε φιλική στις επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ροπή του κράτους μας να κάνει δύσκολη τη ζωή των επενδυτών μέσω της γραφειοκρατίας με βάση ιδεοληψίες και μικροσυμφέροντα που είναι αντίθετα προς το συμφέρον της χώρας. Αν διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο για τις ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος θα πρέπει να βασίζεται στην πιο κάτω αρχή: Τα καζίνο ευρέος φάσματος θα πρέπει να λειτουργούν σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τους παίκτες με βάση της βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και κυρίως της πρακτικές που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόνη φραγή θα είναι τυχόν αντίθετες διατάξεις που πηγάζουν από το ένωσιακό δίκαιο ή συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας με άλλους παρόχους παιγνίων. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο δηλαδή τη σχέση αυτών των καζίνο με το κράτος θα λαμβάνεται υπόψη η διεθνής πρακτική αλλά πρωταρχικά θα εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον».

Στο άρθρο σημειώνεται ότι τα καζίνο που λειτουργούν σήμερα στην χώρα μας είναι λέσχες που διαθέτουν και την δυνατότητα οι παίκτες να μείνουν το βράδυ στο ξενοδοχείο τους χωρίς όμως να έχουν την δυνατότητα να προσελκύσουν διεθνείς παίκτες.

«Τα καζίνο ευρέος φάσματος IRCs και κυρίως η εμβληματική επένδυση του καζίνου στο Eλληνικό εντάσσονται στις μονάδες που προσφέρουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Είναι μεγάλες σύνθετες και ακριβές εγκαταστάσεις παροχής προϊόντων αναψυχής όπου μεταξύ άλλων λειτουργούν και καζίνο.

Απευθύνονται σε ό,τι αφορά το καζίνο κυρίως σε διεθνείς παίκτες υψηλών εισοδημάτων. Το καζίνο στο Ελληνικό είναι κάτι μοναδικό αφού δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη. Βρίσκεται σε καίρια από γεωγραφική άποψη θέση για να προσελκύσει παίκτες υψηλών εισοδημάτων από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή αλλά και από άλλες περιοχές του κόσμου. Αν διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που ξενίζει ή λειτουργεί ανατρεπτικά για αυτούς τους διεθνείς παίκτες, αυτοί απλώς δεν θα ξαναέρθουν. Έχουν τη δυνατότητα και τα χρήματα να πάνε σε όποιο σημείο της γης επιλέξουν» διευκρινίζει η διοίκηση της Αρχής υποδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία.