Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Υγεία – Οι ειδικότητες που αναζητά

Ο τρόπος λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν τα άτομα του προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μια πληθώρα οικειοθελών παροχών, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Υγεία - Οι ειδικότητες που αναζητά

Ο όμιλος ”ΥΓΕΙΑ” διαθέτει 3 Νοσοκομεία στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στον Όμιλο ”ΥΓΕΙΑ”, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από 3.100 εργαζόμενοι και περίπου 3.900 συνεργάτες ιατροί.

Στον Όμιλο ”ΥΓΕΙΑ” περιλαμβάνονται τα εξής νοσοκομεία: «Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο» με άδειες λειτουργίας 459 και 100 κλινών αντιστοίχως.

Θέσεις εργασίας στο ΥΓΕΙΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο κεφάλαιο του Νοσοκομείου. Πρωταρχική μέριμνα είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας και η έμφαση στην ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα από την καλλιέργεια ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο οδηγεί στο αναμενόμενο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Ο τρόπος λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν τα άτομα του προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μια πληθώρα οικειοθελών παροχών, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που οργανώνει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, αποδεικνύοντας ότι η υγεία και ο άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα.

Αυτήν την περίοδο, ζητείται προσωπικό σε συγκεκριμένες ειδικότητες, για πλήρη απασχόληση

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας, δείτε στην ιστοσελίδα του ομίλου ΕΔΩ